EU’s direktiv om bæredygtigheds-rapportering er på plads i dansk lov – og hvad så nu?

CSRD

EU’s nye direktiv om bæredygtighedsrapportering er vedtaget og bliver implementeret i dansk lovgivning. Læs hvordan det påvirker danske virksomheder, og hvilke skridt de skal tage for at overholde de omfattende rapporteringskrav.

Den længe ventede implementering af EU’s direktiv om bæredygtighed (Corporate Sustainability Reporting Directive) er nu på plads. Lovforslaget blev formelt vedtaget i Folketinget torsdag d. 2. maj 2024 og medfører ændringer til årsregnskabsloven og revisorloven.

Loven træder i kraft fra 1. juni 2024, og virksomhederne bliver omfattet efter en trinvis indfasning. Kravene er omfattende og favner bl.a. det strategiske arbejde med bæredygtighed og en indgående vurdering af virksomhedens påvirkning på omverdenen samt omverdenens påvirkning på virksomheden. Bæredygtighedsrapporteringen skal indgå som en del af årsrapporten og er samtidig underlagt krav om revisorerklæring med begrænset sikkerhed.

Læs mere om hvordan I griber det an i vores artikel om CSRD

Viegand Maagøe lancerer digitalt værktøj til dybdegående ESG-rapportering

ESG Navigator

Et nyt digitalt værktøj går i dybden med ESG-rapportering på en overskuelig måde. ESG-eksperterne, Viegand Maagøe, står bag værktøjet ESG Navigator, der skal hjælpe virksomheder med at leve op til de voksende krav og forventninger til ESG-rapportering.

Det nye værktøj, ESG Navigator, er en direkte forlængelse af Viegand Maagøes ESG-ydelser i en forening af digitalt værktøj, som brugerne selv kan betjene, og medfølgende rettidig rådgivning. Værktøjet skal hjælpe SMV’er med at få kortlagt deres interessenter, få overblik over de væsentligste bæredygtighedsemner i deres forretning for at kunne rapportere på det, der faktisk er vigtigt.

”ESG Navigator rummer meget af det, vi i forvejen er eksperter i hos Viegand Maagøe. Her er det bare gjort let tilgængeligt, så brugerne får en helt lavpraktisk tilgang til deres arbejde med ESG. Et arbejde, der for mange er nyt og opleves som enormt kompliceret. Men det behøver det ikke at være,” siger adm. direktør, Søren Eriksen.

ESG er på kort tid blevet et vigtigt element i virksomhedernes daglige drift og ledelse. Blandt andet pga. EU’s CSRD-direktiv, der stiller krav til virksomheders rapportering på ESG. Derfor er ESG Navigator også bygget op omkring direktivets standarder og målepunkter. Værktøjet guider brugerne sikkert igennem en grundig foranalyse, over den dobbelte væsentlighedsanalyse og videre til rapportering og strategi.

Det kan kun betale sig at gå op i ESG

Selvom det i første omgang kun er de største europæiske virksomheder, der er direkte underlagt kravene, kan alle virksomheder styrke deres position ved at begynde at kortlægge og rapportere på deres ESG. Det vil være nødvendigt for at følge med markedet og styrke sin forretning.

”De virksomheder, der ikke tager ESG alvorligt, er her måske ikke om 2-5-10 år. Der vil ikke kun blive stillet krav til dem fra deres samarbejdspartnere, men fra hele værdikæden og alle interessenter. Det vil simpelthen være en dårlig forretning ikke at komme i gang med det strategiske arbejde med det samme,” siger Søren Eriksen.

For mange virksomheder kan det dog kræve både oprustning og opkvalificering at finde rundt i de nye lovkrav. Det er her, ESG Navigator kommer virksomhederne til undsætning, og gør det manuelle arbejde mere overskueligt og mindre ressourcekrævende uden at gå på kompromis med substansen.

Læs mere om ESG Navigator her:

esg-navigator.dk

Viegand Maagøe bliver leverandør til stor indkøbsaftale med staten

Viegand Maagøe har kvalificeret sig til at være SKI-leverandør af grøn rådgivning.

SKI – Staten og Kommunernes Indkøbsservice – laver indkøbsaftaler for den offentlige sektor, og Viegand Maagøe er blevet udpeget som en af 10 virksomheder, der kan levere rådgivning indenfor ”Grønne ydelser”.

Det betyder, at alle offentlige institutioner og offentligt ejede virksomheder inden for nogle fastsatte rammer fremover kan købe ydelser og services af Viegand Maagøe, uden at opgaverne skal igennem en udbudsproces.

”Vi er rigtig glade for, at Staten og Kommunernes Indkøbsservice har valgt os som én af deres samarbejdspartnere,” siger administrerende direktør Søren Eriksen.

Viegand Maagøe er blevet udvalgt efter en omfattende prækvalificeringsproces, hvor der bl.a. blev lagt vægt på virksomhedernes referencer.

”Nu bliver det endnu lettere for offentlige instanser at drage fordel af vores mange års erfaring og dybe, tværfaglige indsigt i den bæredygtige omstilling, og det glæder vi os virkelig til. Samtidig er vi også meget stolte af at være blevet udvalgt til SKI, for det er endnu en blåstempling af vores arbejde og en anerkendelse af de mangefacetterede kompetencer, som vores mere end 100 medarbejdere besidder,” siger Søren Eriksen.

At ”Grønne ydelser” er en del af SKI-aftalen for Managementsupport er helt nyt, og delaftalen omfatter rådgivning og ydelser inden for klima og miljø, der kan fremme den grønne omstilling i den offentlige sektor. Det kan f.eks. være overgangen til cirkulær økonomi, udvikling af CO2-regnskaber eller rådgivning til at håndtere kommende ESG-krav og lovgivning.

Hvert år indkøber det offentlige for 400 mia. kr. hos private virksomheder, og 3 % af indkøbene bliver foretaget på SKI-aftaler.

Læs mere om Viegand Maagøe som SKI-leverandør Læs mere om SKI-aftalen på SKI.dk