Stort EU-møde blev digitalt med rekordfart

digitale møder møde eu europa corona skype

Viegand Maagøe havde inviteret til EU-stakeholdermøde om energieffektivisering af kølecontainere. Så kom coronakrisen, og på to dage blev et mødelokale i Bruxelles skiftet ud med en digital løsning, og dagsordenen gennemført som planlagt.

Viegand Maagøe arbejder for EU-Kommissionen på et projekt, som handler om at forbedre energieffektiviteten i nye kølecontainere gennem ecodesign-lovkrav.

I starten af marts var der inviteret til stakeholdermøde, hvor containerindustrien og andre interessenter skulle komme med deres input til arbejdet. En hel dag med 20 deltagere fra flere lande i Europa, og der var booket et mødelokale i Bruxelles.

Da coronakrisen kom, måtte Viegand Maagøe rykke hurtigt:

“To dage før vores møde meldte EU-Kommissionen ud, at alle fysiske møder var aflyst. Heldigvis har vi god erfaring med digitale møder, så vi foreslog EU-Kommissionen at holde det digitalt, hvilket de accepterede. Mødet gik over al forventning, og alle deltagerne fik mulighed for at give deres input,” siger Jan Viegand, partner i Viegand Maagøe.

Hele mødet blev afviklet som planlagt, og Jan Viegand ser et klart potentiale i at holde fast i digitale møder, også når coronakrisen er drevet over:

“Vi har mange kunder fordelt over hele Danmark og ganske mange internationale projekter. Digitale møder gør det nemmere at mødes oftere. På den måde kan vi forbedre relationen og sikre fremdrift uden at rejse. Det giver rigtig god mening – i hvert fald for en del af møderne”.

I de seneste tre uger har Viegand Maagøe på samme måde som mange andre virksomheder og det offentlige gennemført en lang række digitale møder og konferencer. Vi forbedrer løbende vores løsninger og hjælper kunderne med at skabe resultater og engagement på en effektiv måde, selvom man lige for tiden ikke kan mødes fysisk.

Jan Viegands 3 gode råd til digitale møder:

  • Få styr på teknikken – der er mange digitale mødeløsninger. Find et system, som passer til jeres behov, og hold fast i det. Lav eventuelt en test inden, eller bed deltagerne om at logge ind 10-15 minutter før mødet, så der er tid til at fikse småproblemer
  • Udpeg en mødeleder uden andre opgaver – især større digitale møder stiller store krav til mødeledelsen. Der er brug for en dedikeret mødeleder, som styrer talerækken og dagsordenen. Det kan være forskellen mellem et godt møde og fuldstændigt kaos
  • Husk, at der er mennesker i den anden ende – brug både lyd og billede, hvis det overhovedet er muligt for at få den bedst mulige kontakt. Slå mikrofonen fra, når du ikke taler, og brug chatfunktion for at bede om ordet.

Corona i Danmark: Viegand Maagøe fortsætter arbejdet

Viegand Maagøe vil også de næste 14 dage løse opgaver for kunder og fremme grøn omstilling inden for Sundhedsstyrelsens corona-anbefalinger.

(Opdateres, hvis situationen ændrer sig)
Viegand Maagøe arbejder på mange fronter for den grønne omstilling i Danmark og internationalt. De næste 2 uger gør vi det dog primært hjemmefra som følge af myndighedernes udmeldinger 11/3 om forholdsregler ift. coronavirus.

Vores konsulenter har alt udstyr og adgange til at kunne løse opgaver både fra kontoret og andre lokaliteter. De er tilgængelige på mail, Skype og telefon og står til rådighed, i det omfang opgaverne kræver det, og kunderne ønsker det.

Sådan fanger du os
Vi vil gøre vores til, at vi også de næste 14 dage holder dampen oppe – selvfølgelig mens vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere om, hvordan vi kan skabe grøn omstilling for dig, så tag fat i vores direktør Søren Eriksen på 20 20 24 54 – eller din daglige kontaktperson hos Viegand Maagøe.

De bedste ønsker om, at alle kommer godt igennem de næste par uger, så vi sammen kan fortsætte de vigtige opgaver for den grønne omstilling.

Alle os fra VM

Fødevareindustrien skal køre på grøn energi

elektrificering fødevareindustrien

Elektrificering af Fødevareindustrien er et nyt projekt, som skal hjælpe 20 fødevarevirksomheder med at nedbringe CO2-udledningen markant ved at omstille produktionsprocesserne til at køre på strøm. Målet er at accelerere den grønne omstilling og styrke konkurrenceevnen.

København, 7/2: Fødevareindustrien tegner sig for 30 procent af industriens samlede energiforbrug i Danmark. Heraf stammer over halvdelen fra olie, gas og kul. Og ved at erstatte fossile brændsler med grøn strøm vil virksomhederne kunne barbere to procent af Danmarks årlige CO2-udledning.

Det er baggrunden for, at et nyt projekt med 20 danske fødevarevirksomheder skal demonstrere, hvordan elektrificering af produktionsprocesser kan understøtte den grønne omstilling af fødevareindustrien. Og dermed gå forrest i Danmarks bestræbelser på at nedsætte CO2-udledningen med 70 procent i 2030.

”Vi kan forhindre markante udledninger af CO2 ved at omstille fødevareindustrien fra fossile brændsler til grøn strøm. Det er et vigtigt skridt i forhold til at fjerne klimapåvirkningen fra forarbejdning af fødevarer, og det er en fordel for virksomhederne, der gerne vil imødekomme forbrugernes stigende ønske om at få fødevarer med et lavt klimaaftryk”, siger branchedirektør i DI Fødevarer Leif Nielsen, der er formand for projektets styregruppe.

Projektet ”Elektrificering af industrien” er drevet af et partnerskab mellem DI Energi, DI Fødevarer, Landbrug & Fødevarer, Dansk Energi, DTU og rådgivningsvirksomheden Viegand Maagøe A/S. En bevilling på seks millioner kroner fra Industriens Fond skal sikre, at de nye metoder kommer ud til flest mulige virksomheder.

”Elektrificering medfører ofte omkostningsreduktioner i den enkelte virksomhed, og dermed styrket konkurrenceevne. Omstillingen påvirker også branchens leverandører, så projektet når ud i rigtig mange virksomheder. Hvis alt går som håbet og resultaterne er gode, så kan projektets erfaringer og metoder komme endnu flere brancher og virksomheder til gavn og samtidigt fungere som et godt eksempel og udstillingsvindue for den grønne omstilling af dansk industri,” siger adm. direktør Thomas Hofman-Bang fra Industriens Fond.

Branchedirektør i DI Energi Troels Ranis understreger, at målet er at bevare Danmarks førende position i den grønne omstilling.

”Det næste store skridt i den grønne omstilling er, at vi skal få vores samfund til at køre på strøm fra vedvarende energikilder. Det her projekt er med til at vise vejen,” siger han.

Stort potentiale for reduktion i CO2

Analyser viser, at gevinsten ved at elektrificere fødevaresektoren er markant: En fuldstændig elektrificering af fødevarebranchen vil således reducere CO2-udledningen med en million tons – eller to procent af det samlede danske CO2-aftryk.

Der er eksempler på, at en dansk virksomhed gennem elektrificering af fabrikkens inddampningsproces vil kunne reducere energibehovet med 80-90 procent med en kort tilbagebetalingstid. Og netop kombinationen af grønne og økonomiske gevinster er afgørende.

”I den danske fødevareklynge arbejder vi hele tiden mod vores vision om at producere fødevarer klimaneutralt senest i 2050. Her ser vi elektrificering som et af de virkemidler, der vil understøtte den grønne udvikling og vækst hos vores medlemmer,” siger Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug og Fødevarer.

20 danske virksomheder viser vejen

Helt konkret vil projektet skulle demonstrere mulige løsninger blandt 20 danske fødevarevirksomheder, som endnu ikke er udvalgt. Virksomhederne i industrien påvirkes i høj grad af hinandens erfaringer, og projektets formål er derfor også at gøre opmærksom på de gode eksempler i resten af industrien.

”Fra vores arbejde med mange danske fødevarevirksomheder ved vi, at der er potentialer for at omlægge og elektrificere yderligere. Vi ved også, at der er en del, der ’tør tage springet’, og vi er overbevist om, at dette projekt kan være med til at vise, hvor mange fordele der er for virksomhederne i at omstille,” siger Søren Eriksen, adm. dir i Viegand Maagøe A/S, der koordinerer projektet.

Effekterne viser sig flere steder

En øget elektrificering af den danske fødevareindustri kan bidrage til styrket konkurrenceevne for den danske industri på tre områder:

  • Elektrificerede processer medfører ofte meget store økonomiske besparelser, hvorfor der er en direkte forbedring af konkurrenceevnen via lavere driftsomkostninger.
  • Lavere CO2-udledning for danske fødevarevirksomheder giver en markedsføringsmæssig fordel i forhold til udenlandske.
  • Danske komponentleverandører involveres i udvikling af nye eller tilpassede tekniske løsninger, som efterfølgende kan eksporteres.

”Grøn strøm fra vind og sol gør elektrificering både central og nødvendig for industriens grønne omstilling, og her kan vi være med til at gøre den store forskel. Vi skal bruge langt mere strøm, end vi gør i dag og i sektorer, hvor vi hidtil ikke har tænkt det som en mulighed som eksempelvis fødevareindustrien,” siger Lars Aagaard, adm. dir. i Dansk Energi og partner i projektet.

Dermed kan projektet være med til at sætte skub i en elektrificering, som stadig er i sin vorden.

”Der findes allerede i dag løsninger som varmepumper, der kan anvendes til elektrificering af industrien, men der er behov for at forske i og udvikle flere og nye, hvis den grønne omstilling skal bredes ud til hele industrien. Projektet vil hjælpe os med at vise, hvilke løsninger som ligger lige for, og hvor der er behov for nyudvikling og mere forskning,” siger Brian Elmegaard, sektionsleder, professor på DTU Mekanik.

Projektet starter i januar 2020 og løber til udgangen af 2022.

For yderligere information kontakt:

Jette Ellegaard Vejen, chefrådgiver Viegand Maagøe: 3175 1704 og jev@viegandmaagoe.dk

FAKTA

Varighed: Projektet starter i januar 2020 og løber til udgangen af 2022.

Finansiering: Projektet støttes af Industriens Fond med 6,06 mio. kr. Derudover bidrager alle projektparter med en væsentlig egenfinansiering. Industriens Fond er en privat fond, som arbejder på at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Potentiale: Den danske industri er den sektor, som har det største potentiale for fortrængning af CO2 ved elektrificering. En omlægning fra fossilt brændsel til elektrificeringsløsninger i industrien vil fortrænge 800 g CO2 per kWh. Hvis man laver samme omlægning i persontransport, vil det fortrænge op mod 600 g CO2 per kWh, mens det i private hustande vil være 500 g CO2 per kWh ved en omlægning fra gaskedler.

Projektpartnere: Projektet gennemføres af et konsortium bestående af:

Dansk Industri er Danmarks største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation og repræsenterer 11.000 små og store virksomheder på tværs af brancher, størrelse og geografi i Danmark. DI arbejder for at få de politiske beslutninger igennem, der giver virksomhederne de bedste vilkår for at drive deres forretning og skabe vækst og velstand i Danmark.

DI Fødevarer (formand for styregruppe) er et branchefællesskab for over 260 fødevarevirksomheder, lige fra små iværksættere til de største globale fødevarevirksomheder i Danmark. www.danskindustri.dk/brancher/di-foedevarer/

DI Energi er et branchefællesskab, der samler energiindustrien. www.danskindustri.dk/brancher/di-energi/

  • Landbrug og Fødevarer

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Vi repræsenterer en stor del af fødevareklyngen, der med en eksport på over 166 milliarder kroner årligt og med 186.000 direkte og indirekte beskæftigede er et af Danmarks vigtige erhverv. www.lf.dk

  • Dansk Energi

Dansk Energi er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark. Sammen leverer vores medlemmer stadigt grønnere strøm til danskerne, samtidig med at de sikrer strøm i stikkontakten 99,99 procent af tiden til konkurrencedygtige priser. https://www.danskenergi.dk/

  • DTU, Mekanik

DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling.

H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar vision om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den vision lever den dag i dag. www.dtu.dk

  • Viegand Maagøe A/S (projektkoordinator)

Viegand Maagøe er den førende konsulentvirksomhed inden for strategisk bæredygtighed, kommunikation og effektiv udnyttelse af energi og ressourcer i erhvervslivet. Vi skaber grøn omstilling. Med teknisk rådgivning skaber vi maksimal værdi fra energi og materialer. Vi udvikler strategier, der omfavner den grønne omstilling. www.viegandmaagoe.dk

Øvrige samarbejdspartnere: Ud over de seks projektpartnere vil der blive etableret samarbejde med 20 danske fødevarevirksomheder, hvor der vil blive demonstreret konkrete løsninger til elektrificering af produktionsprocesser. Virksomhederne er endnu ikke udvalgt. Projektets resultater vil løbende blive formidlet via hjemmesiden www.eliindustrien.dk.

Der vil desuden blive afholdt flere konferencer og tekniske workshops undervejs i projektet. Den første konference er planlagt til den 8. september i Industriens Hus.