Webinar: Adfærdskampagne om energibesparelse i børnehøjde

Energibesparelser i børnehøjde webinar

Gør børnene i din kommune til knivskarpe energiagenter

Ved at gøre god energiadfærd til en leg, bliver børn i stand til at spotte spildt energi og spare på både vand, lys, varme og elektricitet.

Kampagnen er udviklet i tæt samarbejde med Kolding Kommune, så både koncept, aktiviteter og materialer egner sig godt til et samarbejde mellem kommune og børnehaver.

På webinaret præsenterer vi kampagnens koncept, formål, materialer og aktiviteter. Du får også indblik i erfaringer fra Gentofte Kommune, som gennemførte adfærdskampagnen i efteråret 2020.

Webinaret er åbent for alle

Torsdag den 16. september 2021, 09:00 – 09:30

  • Velkomst
  • Hvorfor en kampagne om energibesparelse i din kommune?
  • Gode råd til arbejdet med børn og  energibesparelse
  • Præsentation af kampagnekoncept, indhold og materialer
  • Spørgsmål og afrunding

Tak for i dag!

TILMELD

Webinar: Sådan får du styr på din virksomheds CO2-aftryk

De store virksomheder kræver lige nu i stigende grad overblik over CO2-aftrykket og konkrete reduktionsplaner.

De forpligter sig til at reducere CO2-udledninger fra hele værdikæden – også fra deres underleverandører. Derfor kræver både de store virksomheder i Danmark og kunder på eksportmarkederne nu, at deres underleverandører har viden om deres CO2-aftryk. Det betyder, at SMV’er i højere grad kommer i konkurrence om gamle og nye kunder.

Med støtte fra Industriens Fond har Fremstillingsindustrien og DI sammen med en række kompetente partnere udviklet projektet Klimaklar SMV, hvor 50 virksomheder i løbet af 2021 får hjælp til at beregne deres CO2 aftryk, kendskab til hvilke reduktionsmål de kan arbejde videre med og anbefalinger til markedsføring.

På dette webinar får du indblik i, hvordan din virksomhed kan få styr på sit CO2 aftryk. Derudover hører vi, hvad de tre første virksomheder i projektet har fået ud af at deltage. Hvilke anbefalinger har de fået?, og hvad kan de anbefale til andre SMVer, der gerne vil i gang?

Webinaret er åbent for alle

7. april, 2021, 14:00 – 15:30

14.00 – 14.10 Velkomst
v/ Head of Sustainable Business Erik Thomas Johnson, DI
Få indblik I projekt Klimaklar SMV

14.10 – 14.25 Sådan kommer du i gang med at måle dit CO2 aftryk
v/ Afdelingsleder Bjarne Bach, Viegand Maagøe A/S
Hør, hvordan man som SMVer får overblik over sit CO2 aftryk med afsæt i internationale standarder, målrettet Science Based Targets reduktionsmålinger. Få svar på, hvordan man kommer i gang med at måle sit CO2 aftryk, hvad betyder de forskellige scopes?, og hvad kræver det af den enkelte virksomhed at komme i gang?

14.25 – 14.50 Hør virksomhedernes erfaringer med at være med i Klimaklar SMV?
Erfaringer, videre arbejde og gode råd.
Tasso
v/ Managing Director Kristian B. Pedersen, Tasso A/S
AM Tooling
v/ Lean- og kvalitetschef Mads Lundvald-Meyerhoff, AM Tooling A/S
Dansk Sintermetal
v/ Direktør Hans Olling, Dansk Sintermetal A/S

14.50 – 15.00 Spørgsmål og afrunding
v/ Head of Sustainable Business Erik Thomas Johnson, DI
Tips til, hvilke konkrete aktiviteter DI har på hylderne til virksomheder der gerne vil arbejde med klima og bæredygtighed.

15.30 Tak for i dag

Tilmelding

Mere info på LinkedIn

Nyt projekt skal hjælpe SMV’er med at blive klimaklar

Klimaklar SMV klimastrategi smv'er

PRESSEMEDDELELSE: Danske små og mellemstore virksomheder (SMV’er) oplever stadig oftere, at deres store og vigtige kunder stiller klimakrav, hvis de vil være underleverandører. Nu skal et nyt projekt hjælpe SMV’erne med leve op til de nye krav og dermed bidrage til den grønne omstilling og skabe mere grøn vækst i fremtiden.

Bag projektet står Viegand Maagøe sammen med Dansk Industri, brancheforeningen Fremstillingsindustrien og Industriens Fond. Projektet skydes i gang i dag og har fået navnet Klimaklar SMV.

50 SMV’er er med i projektet, og de får nu eksperthjælp til at lægge en plan for, hvordan deres virksomheder og ikke mindst deres produkter og services kan blive klimavenlige. En vigtig del af projektet er også at give virksomhederne værktøjer, der sætter dem i stand til at dokumentere, at de gør en reel indsats for klimaet.

Meningen er, at erfaringerne fra projektet skal bredes ud til alle de små og mellemstore virksomheder, som udgør rygraden i dansk erhvervsliv. De spiller en afgørende rolle for, at Danmark kan komme i mål med ambitionerne om at reducere CO2-udledningen med 70 % i 2030. Det vil samtidig øge konkurrencekraften blandt SMV’erne både i Danmark og globalt – og dermed gavne vækst og jobskabelse.

Den grønne agenda fylder meget i toppen af dansk erhvervsliv, og flere af de store danske virksomheder tilhører verdenseliten, når det handler om bæredygtighed.

Allerede i dag kræver flere store virksomheder, at deres leverandører er bæredygtige og arbejder med at måle og sænke deres klimaaftryk. Det gælder blandt andet store danske flagskibe som Grundfos, Danfoss, Siemens Gamesa og Novo Nordisk.

Det er imidlertid de færreste SMV’er, der umiddelbart kan leve op til kravene. De mangler data om deres klimaaftryk, de mangler viden om klima og bæredygtighed, og de mangler ikke mindst ressourcer til at realisere ønskerne om at blive klimavenlige. Kun ca. 10 % af de danske produktionsvirksomheder kender deres klimaaftryk ifølge en undersøgelse fra Klimapartnerskab for Produktionsvirksomheder i 2020.

Men den viden bliver i stigende grad guld værd for SMV’erne og kan blive en grøn vækstmotor og genstart oven på COVID-19 krisen. For de store virksomheder forventer også, at deres leverandører har styr på klimaaftryk og bæredygtighed. Dermed bliver det at være klimaklar en konkurrencefordel for SMV’erne.

De 50 SMV’er i projektet skal i løbet af 2021 udarbejde en klimaplan, og arbejde videre med anbefalinger til klimakommunikation og branding.

På den måde kan de fremover blive en del af FN’s globale elitenetværk af verdens mest bæredygtige virksomheder – dem, der er certificeret efter den såkaldte Science Based Targets-certificering.

Ud over Fremstillingsindustrien, Dansk Industri og Industriens Fond er også Axcelfuture, Global Compact Network Denmark, Aalborg Universitet og Viegand Maagøe med til at få projektet på skinner.

Citater fra partnerne:

Industriens Fond: ”Det er helt afgørende for danske virksomheders konkurrencekraft, at de pro-aktivt arbejder med den grønne omstilling og får styr på deres klimaaftryk. Det forventes af kun-derne, og de forventninger vil stige i fremtiden. Derfor igangsætter vi nu et projekt, der konkret hjælper 50 virksomheder godt på vej. Viden og erfaringer fra virksomhedsforløbene skal efterføl-gende bredes ud, så arbejdet med SBTi i stigende grad bliver normen fremfor undtagelsen i dansk erhvervsliv. Også hos de små og mellemstore virksomheder,” siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond.

Fremstillingsindustrien i DI: ”Globale krav til klima- og bæredygtighedsdokumentation udfor-drer danske underleverandører, som ikke har styr på deres data og indsatser. Det betyder, at de risikerer at blive hægtet af den globale udvikling,” siger Jacob Kjeldsen, chef for Fremstillingsin-dustrien i DI.

Viegand Maagøe: ”Hovedfokus er at styrke SMV’erne i det globale kapløb om at levere til de store virksomheder. Det kræver ressourcer og viden, som vi gennem forløbet med de 50 virksomheder vil forsøge at trække ud og gøre anvendelig for alle danske SMV’er,” siger Søren Eriksen, adm. direktør i Viegand Maagøe.

Aalborg Universitet, Dansk Center for Miljøvurdering: ”Klimadata kommer fra mange forskel-lige kilder, og det er i princippet relativt kompliceret at finde og hente de mange data. Vi vil forsø-ge at binde vores forskningsmæssige metoder og teorier på de konkrete erfaringer, vores partne-re har i projektet, for på den måde at få nogle indsigter, der kan være til gavn for alle SMV’er”, siger professor Lone Kørnøv, leder af Dansk Center for Miljøvurdering, Aalborg Universitet.

Global Compact Network Denmark: ”Vi oplever, at virksomhederne gerne vil arbejde med SBTi, men at overskuddet i hverdagen er begrænset. Og så må vi ikke glemme, at corona for mange virksomheder har betydet, at al udvikling er sat i stå,” siger Sara Krüger Falk, direktør i Global Compact Network Denmark.

Axcelfuture: ”En grøn profil kan i mange tilfælde tilføre værdi til forretningen. Men det er vigtigt, at virksomhederne baserer deres klimaindsats på troværdige data, så det systematiske arbejde er baseret på reelle grønne indsatser. Derfor er det også en vigtig del af Klimaklar SMV at styrke virksomhedernes grønne fortælling,” siger Joachim Sperling, direktør i erhvervstænketanken Axcelfuture.

Kontakt

Søren Eriksen, adm. direktør i Viegand Maagøe
sek@viegandmaagoe.dk
20 20 24 54

Jacob Kjeldsen, chef for Fremstillingsindustrien i DI
jak@di.dk
2088 3914

Læs mere på di.dk/klimaklarSMV

Om partnerne:

Industriens Fond
Industriens Fond er en privat fond, som arbejder på at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

DI
Dansk Industri er Danmarks største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation og repræsenterer 18.000 små og store virksomheder på tværs af brancher, størrelse og geografi i Danmark. DI arbejder for at få de politiske beslutninger igennem, der giver virksomhederne de bedste vilkår for at drive deres forretning og skabe vækst og velstand i Danmark.

Fremstillingsindustrien i DI
Fremstillingsindustrien er et fagligt fællesskab, der med mere end 2.000 medlemsvirksomheder, er den største medlemsforening i DI. Foreningen samler virksomheder inden for fremstillingsindustrien samt virksomheder, der er nært tilknyttet branchen, for gennem et organisatorisk fællesskab at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og omdømme samt fremme samarbejdet mellem foreningens medlemsvirksomheder.

Axcelfuture
Axcelfuture er erhvervslivets tænketank og arbejder for at fremme et sundt investeringsklima, fordi investeringer understøtter teknologisk udvikling, jobskabelse og bæredygtig økonomisk vækst til gavn for det danske samfund.

Global Compact Network
FN’s Global Compact er verdens største frivillige initiativ for ansvarlige virksomheder og sætter en fælles ramme for kommunikationen om din virksomheds fremskridt og engagement inden for ansvarlig virksomhedsledelse. Som del af Global Compact får du adgang til ekspertise, værktøjer og best practices inden for Global Compacts 10 principper og verdensmålene. Derudover kan din virksomhed udvikle jeres arbejde med ansvarlighed gennem blandt andet workshops og viden-deling i Global Compact’s netværksgrupper.

Aalborg Universitet – Det Danske Center for Miljøvurdering
DCEA er et forskningscenter ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet, der arbejder på at sikre en demokratisk og bæredygtig udvikling og har en stærk kompetence i miljøvurderingsmetoder. Centret har bredt etableret samarbejde og partnerskaber i det offentlige, private og civile samfund. DCEA’s forskningsportefølje inkluderer både grundforskning og anvendt forskning.

Viegand Maagøe A/S
Viegand Maagøe er det førende konsulenthus inden for strategisk bæredygtighed, klimakommunikation og effektiv udnyttelse af energi og ressourcer i erhvervslivet. Vi skaber grøn omstilling.

Øvrige samarbejdspartnere
Ud over de seks projektpartnere vil der blive etableret samarbejde med 50 danske fremstillingsvirksomheder.