Elektrificering af Royal Unibrew i nyhederne

elektrificering af fødevareindustrien royal unibrew

Elektrificering af kogeprocessen hos Royal Unibrew tiltrækker opmærksomhed

I forbindelse med projektet Elektrificering af Fødevareindustrien har vi udforsket mulighederne for elektrificering på Royal Unibrews bryggeri i Faxe. Det er der kommet en stærk case ud af, som blev præsenteret på TV2 Øst.

Bryggeriet er det næststørste i Danmark med et årligt salg på 11 mio. hl. øl, malt og læskedrikke. Fokus i projektet er primært på kogning under ølbrygningsprocessen.

Klik her for at se indlægget på TV2.

Elektrificering af kogeprocessen

Den overordnede løsning består af to tiltag. Der indsættes en varmegenvindingsveksler efter kogningen af urten samt en varmepumpe til produktion af ekstra brygvand og andre forbrugere.

Det første tiltag består af at indsætte en varmegenvindingsveksler efter kogningen, som er koblet til det eksisterende varmegenvindingssystem. På denne måde kan varmen efter kogningen blive genvundet ved højere temperaturer og bl.a. blive brugt til forvarmning af urten inden kogningen. Dermed opnås en delvis elektrificering af kogeprocessen, da en stor del af forvarmningen i dag gøres med hedtvand.

Det beskrevne tiltag betyder dog, at der vil blive genvundet mindre brygvand i selve urtnedsvalingen. Projektet foreslår derfor at tilkoble en varmepumpe på det eksisterende varmegenvindingssystem. Varmepumpen kan herudover dimensioneres til også at dække andre varmebehov på bryggeriet såsom pasteurisering, og dermed give systemet større fleksibilitet.

royal unibrew elektrificering

Læs mere om den specifikke case på eliindustrien.dk

Hvad er projektet Elektrificering af Fødevareindustrien?

Den danske fødevareindustri tegner sig for 30 % af industriens samlede energiforbrug. Over halvdelen af fødevareindustriens energiforbrug er fossile brændsler som olie, gas og kul. En del af forbruget kan omlægges til elektricitet, og det kan reducere CO2-udledningen markant.

Projektet ’Elektrificering af fødevareindustrien’ er finansieret af Industriens Fond og gennemføres i samarbejde med Dansk Industri, Landbrug & Fødevarer, Dansk Energi, DTU og Viegand Maagøe A/S.

Vi hjælper SMV’erne i gang med den grønne omstilling

Klimaklar SMV klimastrategi smv'er

Søren Eriksen er i CleantechWatch sammen med Jacob Kjeldsen fra DI, hvor de fortæller om de mange fordele ved Klimaklar SMV.

Danske SMV’er risikerer at tabe markeder, fordi de ikke har samme kræfter til at få styr på deres klimaaftryk som de større virksomheder. Det er en skam, for firmaerne har typisk allerede de nødvendige data til at lave et klimaregnskab – de ved det bare ikke!

“Begrebet klimaregnskab skal hives ned fra det abstrakte niveau og gøres konkret. Det gør vi ved at indsamle dataene og lave det allerførste regnskab,” fortæller Jacob Kjeldsen.

Læs artiklen i CleantechWatch her og lær mere om Klimaklar SMV her.

 

Webinar: Adfærdskampagne om energibesparelse i børnehøjde

Energibesparelser i børnehøjde webinar

Gør børnene i din kommune til knivskarpe energiagenter

Ved at gøre god energiadfærd til en leg, bliver børn i stand til at spotte spildt energi og spare på både vand, lys, varme og elektricitet.

Kampagnen er udviklet i tæt samarbejde med Kolding Kommune, så både koncept, aktiviteter og materialer egner sig godt til et samarbejde mellem kommune og børnehaver.

På webinaret præsenterer vi kampagnens koncept, formål, materialer og aktiviteter. Du får også indblik i erfaringer fra Gentofte Kommune, som gennemførte adfærdskampagnen i efteråret 2020.

Webinaret er åbent for alle

Torsdag den 16. september 2021, 09:00 – 09:30

  • Velkomst
  • Hvorfor en kampagne om energibesparelse i din kommune?
  • Gode råd til arbejdet med børn og  energibesparelse
  • Præsentation af kampagnekoncept, indhold og materialer
  • Spørgsmål og afrunding

Tak for i dag!

TILMELD