Viegand Maagøe validerer anbefalinger fra 4 klimapartnerskaber

klimaråd rapport klimapartnerskaber viegand maagøe

I sidste uge afleverede Regeringens 13 klimapartnerskaber deres anbefalinger. Viegand Maagøe har valideret indholdet i 4 af de 13 rapporter og gennemskrevet og layoutet en femte.

Regeringen etablerede i november 2019 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet. Formålet med de 13 partnerskaber var at komme med anbefalinger til, hvordan danske virksomheder på tværs af en lang række brancher kan bidrage til at nå CO2-reduktionsmålet på 70 % i 2030.

Nu har de 13 partnerskaber afleveret deres rapporter, og Viegand Maagøe har hjulpet 4 partnerskaber med at validere og præcisere anbefalingerne:

“Via Dansk Erhverv bad de fire partnerskaber os om at lave et såkaldt ”review”, dvs. en ekstra kvalitetssikring, af deres arbejde. Det har været en intens proces, som vi er meget glade for at have bidraget til,” siger Søren Eriksen, adm. direktør i Viegand Maagøe.

Viegand Maagøe har bidraget til disse fem klimapartnerskaber:

  • Bygge- og anlægssektoren – gennemskrivning og layout
  • Handel
  • Landtransport og logistik
  • Life Science og biotek
  • Service, it og rådgivning.

Der er masser af ambitioner og stor forskellighed i forslagene fra de fem partnerskaber, og Søren Eriksen ser nogle klare tendenser på tværs af rapporterne:

”Cirkulær økonomi, grønne indkøb, bæredygtig transport, udnyttelse af overskudsvarme og mere dataanalyse og digitalisering. Det er indsatser, som flere brancher ser et stort reduktionspotentiale i. Heldigvis matcher det Viegand Maagøes kompetencer ganske fint, og vi glæder os til at hjælpe virksomhederne med at realisere de markante CO2-reduktioner, som er skitseret i rapporterne,” slutter Søren Eriksen.

Find alle 13 rapporter fra klimapartnerskaberne på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets hjemmeside.

Corona i Danmark: Viegand Maagøe fortsætter arbejdet

Viegand Maagøe vil også de næste 14 dage løse opgaver for kunder og fremme grøn omstilling inden for Sundhedsstyrelsens corona-anbefalinger.

(Opdateres, hvis situationen ændrer sig)
Viegand Maagøe arbejder på mange fronter for den grønne omstilling i Danmark og internationalt. De næste 2 uger gør vi det dog primært hjemmefra som følge af myndighedernes udmeldinger 11/3 om forholdsregler ift. coronavirus.

Vores konsulenter har alt udstyr og adgange til at kunne løse opgaver både fra kontoret og andre lokaliteter. De er tilgængelige på mail, Skype og telefon og står til rådighed, i det omfang opgaverne kræver det, og kunderne ønsker det.

Sådan fanger du os
Vi vil gøre vores til, at vi også de næste 14 dage holder dampen oppe – selvfølgelig mens vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere om, hvordan vi kan skabe grøn omstilling for dig, så tag fat i vores direktør Søren Eriksen på 20 20 24 54 – eller din daglige kontaktperson hos Viegand Maagøe.

De bedste ønsker om, at alle kommer godt igennem de næste par uger, så vi sammen kan fortsætte de vigtige opgaver for den grønne omstilling.

Alle os fra VM

Fornyet interesse for biogas, viser rapport

Biogas Interesse Rapport

Potentialet for biogas er langt større end hidtil antaget, viser ny rapport fra Viegand Maagøe. Biogas kan være den fossilfri redning for energitung industri.

De 200 danske biogasanlæg bidrog i 2018 med bare 13,5 PJ ud af det samlede danske energiforbrug på 749 PJ. Men potentialet er langt større. En ny rapport udført af Viegand Maagøe for Nature Energy viser, at al gas kan erstattes af biogas.

Samtidig viser arbejdet i klimapartnerskaberne – hvor regeringen har inviteret forskellige brancher til at komme med deres bud på CO2-reduktioner – at biogas er en oplagt løsning på klimaproblemerne i den energitunge industri, hvor en direkte elektrificering er umulig i nogle processer.

”I de fleste virksomheder, som vi repræsenterer i klimapartnerskabet, er biogas det eneste alternativ til fossile brændsler,” siger Michael Lundgaard Thomsen, adm. direktør for Aalborg Portland og formand for partnerskabet for tung industri, til Ingeniøren/Gridtech.

Tung industri udleder cirka 5 mio. ton CO2 årligt, og foreløbige beregninger viser ifølge Gridtech, at biogas vil kunne reducere virksomhedernes udledning med 1,1-1,2 mio. ton CO2 årligt i 2030.

Biogas 42 % billigere i 2030

Den nye rapport fra Viegand Maagøe fastslår også, at biogas er en samfundsøkonomisk gevinst:

“Biogas bør spille en helt afgørende rolle i den grønne omstilling. Der kan rent faktisk produceres nok biogas til at erstatte al gas med CO2-neutral biogas – og frem for alt vil der være et samfundsøkonomisk overskud ved at gøre det,” siger Viegand Maagøes direktør Søren Eriksen.

Rapporten anslår, at fremstillingsprisen på biogas kan reduceres med over 42 % via stordrift samt læring og erfaringsopsamling under fortsat udbygning frem mod 2030.

Også transportsektoren har fokus på biogas som en genvej til fabrikation af grønt brændstof.

Læs mere i Ingeniøren 06.03.20 eller online (kræver abonnement): https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/biogas-markerer-sig-som-serioes-groen-energikilde-5763