Er din virksomhed klar til at levere data på CO2-udledninger?

Artikel

Hvis du er underleverandør til en større virksomhed, vil du fremover blive mødt med krav om at levere data på dine CO2-udledninger. Har du ikke den fornødne indsigt, kan din konkurrenceevne lide et knæk. Her får du en køreplan til at gøre din virksomhed klimaklar.

(Artiklen blev oprindelig bragt i Børsen.)

Klima og bæredygtighed er i dag en forretningspræmis.

Rapportering på området er i år rykket med hastige skridt, ligesom antallet af virksomheder, der tilslutter sig initiativer som Science-Based Targets initiative (SBTi), på nuværende tidspunkt mere end fordobles hvert år.

Med SBTi forpligter virksomhederne sig til at reducere CO2-udledninger i hele deres værdikæde – reduktioner, der i runde tal drejer sig om 50 pct. i Scope 1 og 2, og 30 pct. i Scope 3.

SCOPE 1, 2 OG 3

  • Scope 1 er de direkte udledninger fra aktiviteter, din virksomhed selv kontrollerer, altså emissioner fra egne køretøjer og egne anlæg til varme- og energiproduktion (f.eks. gas og olie til proces eller opvarmning).
  • Scope 2 er de indirekte udledninger fra den energi, din virksomhed køber, dvs. el eller varme. Her sker udledningen et andet sted, f.eks. på jeres lokale kraftvarme- eller fjernvarmeværk.
  • Scope 3 dækker over alle øvrige indirekte udledninger fra virksomhedens værdikæde, både opstrøms (herunder emissioner relateret til dine leverandører) og nedstrøms (herunder emissioner fra brug og bortskaffelse af dine produkter). Det er udledninger fra kilder, som din virksomhed ikke selv ejer eller kontrollerer. Eksempler er indkøb, tjenesteydelser og fragt.

En lang række store danske virksomheder såsom Mærsk, Novo Nordisk, Grundfos, Arla og Lego har allerede tilsluttet sig SBTi – og listen vokser støt.

Derved stiger også antallet af virksomheder, der indirekte bliver påkrævet at dokumentere CO2-udledninger og reduktionsplaner. Det drejer sig bl.a. om underleverandører, der udgør et led i værdikæden hos de større virksomheder – nemlig i deres Scope 3.

Sagt på en anden måde, er du underleverandør til en større virksomhed, skal du fremover kunne levere data på dine CO2-udledninger. Og det kan koste på konkurrenceevnen, hvis ikke du har den fornødne indsigt.

Heldigvis har du mulighed for at vende kommende krav til muligheder og måske endda udvide din kundebase. Det kan du med en strategisk tilgang til arbejdet med at beregne, reducere og kommunikere din virksomheds CO2-aftryk. Her får du inspiration til en køreplan for, hvordan du kan arbejde hen mod at indfri målsætningerne.

1. Få styr på data – bare rolig, du har det meste

Alle elementer i din værdikæde har en udledning. Og alle udledninger har du betalt for. Dit økonomisystem har derfor tal på alt, du har købt, og derved udledt. Om det så er kWh el, ton stål eller penge brugt på frokostordningen, så eksisterer disse tal eller kan estimeres. Begynd derfor i det små og arbejd dig op, efterhånden som du får mere viden om klimadata, og hvor du finder den. Du kan eventuelt benytte Erhvervsstyrelsens offentligt tilgængelige CO2-beregningsværktøj, Klimakompasset, som gør det muligt at beregne dine CO2-udledninger for Scope 1, 2 og 3.

2. Få top-ejerskab og alle med på rejsen

Sørg for ejerskab og forankring på ledelsesniveau, både strategisk og i forhold til at sætte rammen for, hvilke funktioner og medarbejdere, der skal involveres i arbejdet med CO2-kortlægning og klimastrategi. Det kan f.eks. være ansvarlige for data, indkøb og regnskab, produktion og design, kommunikation, HR, medarbejderen på produktionsgulvet samt markeds- og salgsansvarlig.

3. Skab et overblik, der giver indblik

Lav et CO2-regnskab for Scope 1, 2 og 3 for at få overblik over og viden om, hvor skoen trykker. Arbejdet med Scope 3 kan virke overvældende og svært at gribe an, men du skal ikke forstå og fikse alt nu. Start med de største poster og øg forståelsen for netop disse udledninger og dine handlemuligheder for at reducere dem – det er her, tiltag vil have størst effekt.

4. Skab orden i eget hus med Scope 1 og 2

For at reducere din virksomheds samlede klimaaftryk er det nødvendigt at kigge på udledning på tværs af hele værdikæden, men start med at fokusere på tiltag i Scope 1 og 2. Begynd med de lavthængende frugter – tænk effektivisering, elektrificering og omstilling til mere grøn forsyning. Det skaber orden i eget hus, mens du oparbejder viden om din virksomheds klimapåvirkning og bliver klædt bedre på til at arbejde med Scope 3.

5. Bevar fokus – og hav tålmodighed

Scope 3 dækker ofte størstedelen af de samlede udledninger og kan derfor tage pusten fra mange små og mellemstore virksomheder. Men lad dig ikke blive handlingslammet. Start med at lave en ’hotspot-analyse’, der giver overblik over dine udledningskilder ved at rangere dem fra største til mindste. Du kan også med fordel lave research på dine leverandørers klimamålsætninger og gå i dialog med dem for at blive væbnet med viden til at prioritere dine egne indsatser.

6. Kommuniker transparent, ærligt og ambitiøst

Brug data og viden som fundament for din grønne kommunikation. På den måde kan du fortælle indefra og ud om dine langsigtede mål for bæredygtighed og om de konkrete aktiviteter og tiltag, som bringer dig tættere på målet. Fortæl åbent og ærligt om dine visioner og delresultater på vej mod dine målsætninger. Det bidrager til troværdighed og tillid hos dine kunder.

7. Tænk i sparring & partnerskaber

Det kan virke modsatrettet at gå i dialog med konkurrenter og andre interessenter. Men målet såvel som dilemmaerne i forhold til klima er de samme for mange virksomheder – og derfor er potentialet i sparring, videndeling og partnerskaber meget stort. Hav mod på at gå i åben dialog med kunder og konkurrenter i din branche. På den måde kan i skabe fælles løsninger på fælles udfordringer.

Du kan få mere inspiration om og hjælp til CO2-beregning, klimastrategi og branding gennem projektet Klimaklar SMV, som du kan læse mere om her.

Vil du vide mere om data på CO2-udledninger?

Bjarne Bach Viegand Maagøe

Bjarne Bach

PÅ BARSEL - Partner, Chef for Ledelse og Strategi

Mobil: +45 51 89 28 07

Kommunikation og digital
Klimaklar SMV klimastrategi smv'er

Klimastrategi giver konkurrencefordel for SMV’er

Hvordan sikrer danske SMV’er konkurrenceevnen på markeder med voksende klimakrav fra kunderne? Ved at sætte tal på og mål for CO2-udledningen. Viegand Maagøe hjælper danske SMV’er med at udnytte en klimastrategi proaktivt. Sådan løser vi

Læs om casen