Forsyningsanalysen verdensmål

Kan SDG’erne bruges til at evaluere teknologi?

Webinar

Strategi og ledelse

Deltag i online seminar med eksperter fra ATV og Viegand Maagøe, når vi diskuterer en ny analyse af et systemisk bæredygtighedsperspektiv på datacentre og digitalisering.

Kan SDG’erne bruges til at evaluere en teknologi?

FN’s bæredygtighedsmål (de 17 SDG’er) udstikker generelle retningslinjer og indikatorer, som alle klodens lande kan stræbe efter frem mod 2030.

SDG’erne og de medfølgende målemetoder fokuserer i udgangspunktet på det nationale niveau. Mange virksomheder og offentlige institutioner forsøger i stigende grad at indarbejde SDG’erne i deres beslutningsprocesser som et værktøj til at inspirere grøn omstilling på forskellige niveauer af organisationen. For at mindske kompleksiteten, vælger sådanne organisationer som regel at fokusere på de to-tre SDG’er, der er tættest på organisationens kerneforretning.

Men på sigt er det vigtigt at udvikle metoder, der kigger mere systemisk på bæredygtighedsudfordringen – det vil sige; inkluderer alle 17 SDG’er i beslutningsprocesserne.

På den baggrund er det ambitionen for ATV’s temagruppe ‘Teknologi for bæredygtighed’ at udvikle metoder, der tager højde for de 17 SDG’er, når der skal tage beslutninger helt ned på specifikke teknologier og teknologiværdikæder.

Første skridt på den rejse er et pilotprojekt med fokus på datacentre og digitalisering

Se webinar om SDG’er til evaluering af teknologi her

Casen om datacentre og digitalisering

Digitalisering og den bagvedliggende infrastruktur er et centralt omdrejningspunkt i den grønne omstilling. Både som løftestang for effektiviseringer i eksisterende værdikæder, men også som værktøj til at forstå og kortlægge komplekse interaktioner mellem forskellige bæredygtigheds-initiativer indenfor specifikke sektorer eller på tværs af sektorer.

Derfor er casen om datacentre og digitalisering bredt defineret i pilotprojektet for at afdække de største potentialer for bæredygtig udvikling.

Vil du høre mere om vores arbejde med SDG’erne og digitalisering? Kontakt Bjarne!

Bjarne Bach Viegand Maagøe

Bjarne Bach

PÅ BARSEL - Partner, Chef for Ledelse og Strategi

Mobil: +45 51 89 28 07