kommunikationstjek

SMV:Grøn 2.0

Artikel

Data og analyser

Strategi og ledelse

Med ordningen SMV:Grøn 2.0 kan virksomheder få økonomisk hjælp til rådgivning og/eller investeringer med fokus på grøn omstilling.

I skal enten selv søge, eller I kan få hjælp af jeres lokale erhvervshus.

SMV:Grøn 2.0 har særligt fokus på cirkulær økonomi og mere specifikt på at reducere ressourceforbrug og affaldsmængder. Redskaberne til det er f.eks.:

Få rådgivning, og bliv en grønnere virksomhed

SMV:Grøn-puljen giver støtte til både rådgivnings- og investeringsprojekter. For rådgivning dækker støtten 50 %, mens den til investeringer dækker 25 %. Med støtten i hånden er det nemmere at få taget hul på arbejdet med den grønne omstilling i jeres virksomhed. Arbejdet starter med at få lagt en langsigtede strategi, og her kan et godt rådgivningsforløb giver jer konkret viden om, hvor I bør sætte ind.

Klimaregnskab og strategi

Med et klimaregnskab får I overblik over virksomhedens CO2-udledninger i Scope 1-3. I får desuden anbefalinger til, hvordan I kan reducere dem.

I forlængelse af et klimaregnskab er det muligt at udarbejde en klimastrategi, der giver jer en idé om jeres fremtidige udledninger, og hvor I skal sætte ind. Helt praktisk handler det om at fremskrive udledningerne og lægge en plan for CO2-reduktioner. Klimastrategier har bl.a. hjulpet mange af vores kunder til at tilslutte sig Science Based Targets (SBTi).

Se eksempel på klimastrategi for SMV

Omstilling til cirkulær økonomi

Den grønne omstilling starter typisk med en grundig undersøgelse af de cirkulære muligheder i virksomheden. En kortlægning af cirkulære muligheder tager os typisk ca. 10 uger, hvor resultatet er en strategi og en 12-måneders handlingsplan for omstillingen. Arbejdet inkluderer desuden beregninger på cirkulære initiativer. Vi benytter platformen ”Ready2Loop”, der er udviklet sammen med Rambøll og DTU og har fokus på Scope 3.

Læs mere om Ready2Loop-workshop

Når vores kunder beder om et klimaregnskab, skræddersyr vi typisk et 6-ugers forløb til dem, hvor de skal regne med at bruge ca. 40 timer til møder og dataindsamling.
Lasse Vinblad Thaisen
Viegand Maagøe

Øget omsætning med klar kommunikation

Det er også muligt at søge midler til at styrke fortællingen om jeres produkter overfor forbrugerne. Her er det centralt at jeres kommunikationsindsats hjælper brugerne med at træffe et valg, der understøtter CO2-reduktion. Eksempelvis har vi hjulpet rejsebureauet Alfa Travel med at beregne rejsers klimapåvirkning og derved understøtte deres kunders mulighed for at vælge en mere klimavenlig rejse.

Få hjælp til en sammenhængende bæredygtighedsfortælling

Kombiner rådgivning med implementering

Hvis I allerede nu ved, hvor I skal sætte ind, men ikke kender den præcise løsning, kan I søge om støtte til både rådgivning og investering via SMV:Grøn 2.0s kombi-forløb. Investeringer skal også fremme CO2-reduktioner og cirkulær økonomi, det kan f.eks. være ny software, nye maskiner eller miljømærkninger. Det er ikke muligt at få støtte til investeringer i energiomlægning, dvs. varmepumper, solceller, fjernvarme mv.

Sådan er ordningen skruet samme

SMV:Grøn 2.0 er en voucherordning med faste støttebeløb på 50.000 eller 150.000 til rådgivning eller investeringer eller en kombination heraf. I kombi-forløb er støtten op til 300.000 kr. Egenbetalingen skal udgøre 50 % af rådgivningsprojekter og 75 % på investeringer.

Sådan søger I

Puljen er åben for ansøgninger til efteråret 2023 og lukker først endeligt i 2025. Puljen prioriterer gennemarbejdede ansøgninger, og derfor anbefaler vi, at man kontakter sit lokale erhvervshus for at få hjælp med ansøgningen.

Ansøg via Virksomhedsprogrammet.dk
Kontakt dit lokale erhvervshus

Andre muligheder for støtte

 • SMV:Grønne kompetencer
  Her er det muligt at få 60.000 DKK til et kompetenceløft i virksomheden inden for bæredygtighed.
  > Læs mere om SMV:Grønne kompetencer
 • CO2-puljen
  Denne pulje støtter f.eks. klimaregnskaber, beregning af CO2-aftryk og en række miljømærkninger. I kan få 50% støtte på projekter op til 150.000 DKK. Puljen åbner næste gang i efteråret 2023, og pengene fordeles først til mølle. Tal derfor allerede nu med dit lokale erhvervshus om puljen.
  > Læs om CO2-puljen
 • Energistyrelsens Erhvervspulje
  Via Erhvervspuljen kan både små og store virksomheder søge om tilskud til næsten alle typer projekter, der sparer energi eller CO2 fra energiudledninger.
  > Læs mere om Erhvervspuljen

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om hvilke ydelser vi har erfaring med at levere under SMV:Grøn 2.0?

Ring til Lasse og få en snak om mulighederne.

Lasse Thaisen

Lasse Vinblad Thaisen

Seniorprojektleder, Civilingeniør

Mobil: +45 31 75 17 12