Med et nyt kontor i Bruxelles rykker Viegand Maagøe endnu tættere på de vigtige beslutningsprocesser og EU-systemet. Første medarbejder til at tage det i brug er en ekspert i ecodesign og bæredygtige produkter.

Den 22. maj åbnede Viegand Maagøe et kontor i Bruxelles for at komme endnu tættere på lovgiverne i EU.

Med det nye kontor kommer Viegand Maagøe til at stå skarpere i forhold til at opbygge netværk og løse opgaver for unionens institutioner, forklarer Mette Rames, chef for Bæredygtighed i Viegand Maagøe.

”Det er jo EU, der driver meget af det arbejde, som virksomhederne i dag skal forholde sig til, når det handler om klima, miljø og sociale forhold. En stor del af vores kolleger i dag har allerede meget erfaring med at arbejde med og gennem EU, men det er også der, det er vigtigt for os at holde os helt skarpe og følge med den udvikling. Det gør vi kun ved at komme helt tæt på,” siger Mette Rames.

Michael Scholand, specialist i ecodesign og bæredygtige produkter, er den første Viegand Maagøe-medarbejder, der får kontorplads i Bruxelles, men flere forventes at komme til i løbet af 2024-25.