genvinder rådgivningsprojekt for Energistyrelsen

Energistyrelsen har gennemført et udbud på rådgivningstjenesten, SparEnergi.dk, som tilbyder gratis indledende energirådgivning til boligejere. Opgaven blev genvundet af et konsortie med Viegand Maagøe og Transition, som frem til 2024 skal stå i spidsen for indsatsen.

Danskerne vil gerne gøre deres hjem mere klimavenlige, men er ofte i tvivl om, hvordan de skal komme i gang. Siden 2016 har Energistyrelsen derfor drevet en rådgivningstjeneste, som via telefon og mail giver borgerne mulighed for at få indledende rådgivning om energibesparelser i boligen.

Indsatsen omfatter også borgerarrangementer om energi og klima, som gennemføres i samarbejde med kommunerne.

Kommunikations- og bæredygtighedsbureauet Viegand Maagøe og energirådgiverne Transition har haft opgaven siden begyndelsen i 2016, og i hele perioden har interessen for rådgivning været stigende:

”Energi og klima er virkelig kommet ind på danskernes mentale radar, og derfor er vi selvfølgelig glade for at kunne fortsætte samarbejdet med Energistyrelsen. Det er meget vigtigt, at vi kommer i gang med at nedbringe energiforbruget i boligerne, hvis vi skal nå målet om 70 % CO2-reduktion i 2030,” siger Søren Eriksen, adm. direktør i Viegand Maagøe.

Viegand Maagøe og Transition kombinerer dyb energifaglig viden med stærke kommunikationskompetencer. Det er en cocktail, som ikke findes mange steder blandt rådgiverne:

”Vi har brugt en masse krudt på at styrke vores energirådgiveres forståelse af målgruppens forskellighed. På den måde kan vi møde borgerne der, hvor de er, og lytte til deres behov. Vi skal hjælpe borgerne med nærværende og relevant rådgivning i øjenhøjde, og netop dét er konsortiets kerneværdi,” siger Rasmus M. Jakobsen, direktør i Transition.

Lanceringen af Energistyrelsens tilskudspulje til boligejere i efteråret 2020 fik antallet af henvendelser til at eksplodere, og i kommunerne har man også skruet op for dialogen med borgerne:

”Siden begyndelsen i 2016 har vi gennemført mere end 200 digitale og fysiske arrangementer i 78 kommuner over hele landet. I starten var det ikke helt nemt at overbevise kommunerne om, at det var en god idé at tale med borgerne om energiforbruget i deres boliger. I dag er det en helt anden virkelighed, hvor stadig flere kommuner booker både 2 og 3 arrangementer ad gangen. Kommunerne rykker virkelig,” siger Søren Eriksen.

Fakta om rådgivningstjenesten

  • Rådgivningstjenesten er en del af Energistyrelsens SparEnergi.dk, der skal fremme energibesparelser hos borgere, erhvervslivet og myndigheder.
  • Borgere kan kontakte rådgivningen direkte via mail på info@sparenergi.dk eller på telefon 31 15 90 00
  • Rådgivningstjenesten bidrager også til lokale arrangementer om tilskud til konvertering af varmekilde og energiforbedringer i samarbejde med kommunerne. Interesserede kommuner kan skrive til info@sparenergi.dk
  • Kommunikations- og bæredygtighedsbureauet Viegand Maagøe og energirådgiverne Transition har drevet rådgivningsprojektet på Energistyrelsens vegne siden begyndelsen i 2016
  • Den nye aftale løber i fire år fra 2021 til 2024 og har en samlet værdi på 20 mio. kr.

Læs mere på https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/raadgivning