VHK

Efter flere års tæt samarbejde har vi opkøbt virksomheden VHK i en handel, der gør os i stand til at løse en ny type meget komplekse opgaver.

VHK er en af Europas førende tekniske rådgivere inden for ecodesign og energimærkning. Virksomheden har siden 1993 bistået EU-Kommissionen og medlemsstaterne med analyser og forarbejde til lovgivning og politikudvikling for ecodesign og energimærkning af alt fra pærer til store opvarmningssystemer.

Administrerende direktør Søren Eriksen siger:

”Som virksomhed med ekspertise i den grønne omstilling vil vi være med der, hvor indflydelsen er størst, og i dag er det i høj grad EU, der på flere punkter er den primære driver af den grønne agenda. Med VHK som en integreret del af Viegand Maagøe bliver vi i stand til at løse endnu flere opgaver for EU og alle vores øvrige kunder, danske som internationale. Derfor er opkøbet også et naturligt led i vores bestræbelser på at konsolidere os som et dansk konsulenthus med en omfattende og ekstremt bred portefølje i mange lande.”

Både ecodesign, EU’s krav om miljøvenligt design, og energimærkning, der fremhæver produkter med lavt energiforbrug på A-G-skalaen, har et stort fokus i EU, fordi de er afgørende for at nå i mål med unionens erklærede mål for den grønne omstilling.

Naturligt led i international udvidelse

Mette Rames, leder af Viegand Maagøes bæredygtighedsafdeling, siger:

”Vi bliver som virksomhed meget stærkere i forhold til at løse opgaver, der handler om udformning af EU’s lovkrav til produkter. På det punkt er VHK’s medarbejdere nok de mest specialiserede i Europa, og de har kompetencer, der stiller vores virksomhed endnu stærkere og gør os i stand til også at løse komplekse, produkttekniske opgaver for både private og offentlige kunder.”

VHK har kontor i hollandske Delft med en separat afdeling i Bruxelles. Med opkøbet forventer Viegand Maagøe at udvide medarbejderstaben i både Bruxelles og Delft og at kunne løse endnu flere opgaver for EU’s institutioner fremover.

VHK og Viegand Maagøe har samarbejdet på en lang række rammekontrakter i EU-regi siden 2005, så de to parter kender hinanden indgående.

VHK fortsætter som datterselskab under eget navn.

VHK website