cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi giver jer nye forretningsmuligheder

Det er typisk et ønske om at blive mere bæredygtig, der får en virksomhed til at omstille til cirkulær økonomi. Der er da også store gevinster i forhold til fx bedre udnyttelse af ressourcer og lavere klimaaftryk, men det åbner også for nye forretningsmuligheder og ruster jer til fremtidens krav om afrapportering.

Cirkulær økonomi kræver store ændringer i både forretningsmodel og processer. Derfor bør I starte med en strategi for selve omstillingen.

Vi er certificerede Ready2LOOP-konsulenter

Vi har allerede hjulpet mange virksomheder i deres arbejde mod at blive cirkulære, og vi er certificerede ready2LOOP-konsulenter. Ready2LOOP gør det nemt at indarbejde den cirkulære tankegang i sin virksomhed gennem konkrete værktøjer. Vi har et tæt samarbejde med DTU, Danmarks Tekniske Universitet, der har udviklet ready2LOOP, og vi er dermed opdateret på nyeste muligheder og løsninger inden for området.

Leverancer
  • Parathedsprofil for virksomheden
  • Strategi for en mere cirkulær forretningsmodel
  • Analyse af konkrete tiltag
  • 12-måneders handlingsplan med konkrete aktiviteter
  • Kommunikationsanbefalinger

I får også

  • Grundlæggende viden om begreber og principper
  • Viden om lovgivning på området
  • Adgang til ready2LOOP

Processen

cirkulær økonomi proces viegand maagøe

Kontakt Amro, hvis I vil høre mere om at omstille til cirkulær økonomi

Amro Hajir viegand maagøe

Amro Hajir

Seniorprojektleder og Teamleder, Cand.scient. i Klimaforandringer

Mobil: +45 60 29 78 10