Forsyningssektoren rør pipes

 

Træf de rigtige beslutninger i forsyningssektoren

I en omskiftelig og politisk reguleret branche er investeringsbeslutningerne essentielle, herunder omkring elektrificering og udnyttelse af overskudsvarme i fjernvarmesektoren.

Vi hjælper forsyningssektoren med at træffe de rigtige beslutninger:

 • Strategisk planlægning
 • Udarbejdelse af feasibility studier og skitseprojekter
 • Selskabs- og samfundsøkonomiske analyser
 • Opstilling af beslutningsgrundlag
 • Bygherrerådgivning og projektledelse
 • Myndighedsbehandling (projektforslag, VVM-screening, miljøanmeldelse m.m.)
 • Udbud, evaluering og kontrakt
 • Projektgennemførelse (opfølgning, tilsyn, idriftsættelse, test)
 • Aflevering

Hvorfor vælge Viegand Maagøe?

Viegand Maagøe er specialister i at rådgive om den komplekse virkelighed, forsyningssektoren agerer i.

 • Erfaring
  Vi har en stor erfaring med rådgivning til forsyningssektoren og herunder også fjernvarmebranchen.
 • Helhedsorienteret
  Et bredere perspektiv kan ofte føre til besparelser eller løsninger, man ellers ikke havde opdaget. Vi har en helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen for at sikre, at vores kunder træffer de rigtige beslutninger.
 • Indsigt i politiske og lovmæssige forhold
  Vi har en dyb indsigt i de politiske og de lovmæssige forhold, der regulerer forsyningssektoren, og vi følger udviklingen nøje.
 • Eksperter i udnyttelse af overskudsvarme i industrien og varmepumpeteknologier
  Vores store erfaring med varmepumper gør Viegand Maagøe til den ideelle samarbejdspartner i en tid med elektrificering af branchen.
 • Eksperter i udnyttelse af ressourcerne
  Vi har stor erfaring med etablering af biomasseprojekter, udnyttelse af biomasse restprodukter og ressourcer som spildevandsslam til energiformål.
 • Sektorkobling
  Vi har stor erfaring i at rådgive omkring kobling mellem forskellige sektorer, f.eks. mellem industri og fjernvarme, men også mere komplekse konstellationer med mange partnere.

Det kan I opnå

Med vores hjælp kan I f.eks.:

 • Gøre komplekse problemstillinger overskuelige
 • Indsigt i både strategi, teknik, økonomi, miljø og planlægning
 • Sikre et gennemarbejdet beslutningsgrundlag
 • Få hjælp til at træffe den rigtige beslutning
 • Sikker hånd på at lede projektet igennem fra ide til drift.
Data og analyser
Overskudsvarme HOFOR Novozymes Viegand Maagøe

Varmepumpe udnytter overskudsvarme i København

Hvordan udnytter man overskudsvarme, så det kommer alle parter til gode? Med en helhedsorienteret tilgang og et tæt samarbejde i alle faser. Viegand Maagøe har hjulpet med at føre overskudsvarme fra Novozymes ud i HOFOR’s fjernvarmenet til

Læs om casen

Kontakt Peter Maagøe Petersen, hvis I vil høre mere om forsyningssektoren

peter maagøe petersen

Peter Maagøe Petersen

Partner, Civilingeniør, Ph.d.

Mobil: +45 21 70 03 08