ESG Navigator

Om værktøjet ESG Navigator

ESG er forudsætningen for en attraktiv forretning. Med ESG Navigator får I et digitalt værktøj og en dedikeret rådgiver, der tilsammen sikrer, at I forstår, hvad der er væsentligt og værdifuldt for jer.

I får også grundlæggende viden om ESG og hvordan I skal omsætte jeres arbejde til konkrete mål, der gavner jeres forretning og giver jer grundlaget for at arbejde strategisk med ESG.

Når I køber adgang til værktøjet får i både en personlig ESG rådgiver og ubegrænset it-support til brug af værktøjet.

Med ESG Navigator får I et værktøj, der:

 • Guider jer trin for trin igennem processen.
 • Er bygget omkring ESRS-standarderne
 • Det giver jer et strategisk grundlag for jeres arbejde med ESG.
 • Forbereder jer på krav fra kunder og myndigheder
 • Hjælper jer med at styrke jeres position på markedet
 • Giver mulighed for at fx jeres revisor får adgang

Den personlig ESG Rådgiver giver jer:

 • Løbende tjek-ind-møder med fast dagsorden
 • Vejledning i brug af værktøjet
 • Hjælp og rådgivning til jeres videre arbejde med ESG

Book en demo

Book en demo og få en præsentation af ESG Navigator, og vores tilgang til at møde de mange udfordringer, som den nye EU-lovgivning fører med sig.
 • Fx. et par ord om jeres behov.
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Typisk forløb for vores kunder

Vi planlægger sammen et forløb, der passer til jeres behov. Har I brug for ekstra sparring, kan vi fx gennemføre den dobbeltrettede væsentlighedsanalyse, indsamling af ESG data, overtage projektledelsen og udforme jeres ESG rapport.

ESG-processen

Jeres virksomheds størrelse og ambitionsniveau afgør selvfølgelig hvor lang tid processen tager, men som tommelfingerregel tager foranalyses 2-5 uger og væsentlighedsanalyse og dataindsamling 3 mdr. hver.

Priser

Standard

Pris: 72.000 kr./år

 • 1 bruger
 • 2 tjek-ind
 • 5 timers sparring

Plus

Pris: 96.000 kr./år

 • 5 brugere
 • 6 tjek-ind
 • 20 timers sparring

Pro

Pris: 120.000 kr./år

 • 20 brugere
 • 6 tjek-ind
 • 30 timers sparring

Custom

Vi planlægger sammen et forløb, der passer til jeres behov. Har I brug for ekstra sparring i starten, at vi overtager projektledelsen, eller at vi udformer jeres ESG rapport? Kontakt os, så finder vi en løsning.

Hold dig opdateret på ESG

Hvis du vil holde dig opdateret på bæredygtighed og miljø, vil vi meget gerne sende dig vores nyhedsmail om emnet. Vi sender højest 3-4 mails årligt.

Få vores nyhedsmail

Sådan er ESG Navigator bygget op

Foranalyse

ESG Foranalyse

Med foranalysen kontakter I et lille udvalg af interessenter i værdikæden for at få indsigt i, hvilke ESG-temaer der er vigtige, og dermed hvilke temaer I vil undersøge nærmere i væsentlighedsanalysen. I vælger selv temaerne, men bruger indsigterne til at undgå blinde vinkler.

Forudsætninger: Kendskab til forretningsmodellen og værdikæden

Væsentlighedsanalyse

Dobbeltrettet væsentlighedsanalyse

I den dobbelte væsentlighedsanalyse får jeres interessenter tilsendt spørgeskemaer, hvor de skal vurdere væsentligheden af ESG-temaerne på en skala fra 1 til 5. Resultatet klæder jer på til at vælge, hvilke emner der skal indgå i jeres fremtidige ESG-arbejde.

Forudsætninger: Gennemført foranalyse, kontakt til værdikæden og interne workshops

ESG-Data

Indsamling af ESG-data

Vælg fra væsentlighedsmatrixen, hvilke emner indenfor E, S og G I vil arbejde videre med. Herefter kan I tilføje kvalitative og kvantitative data til emnerne. Værktøjet viser jer præcis, hvilke data I skal indsamle for at leve op til CSRD.

Forudsætninger: Adgang til virksomhedens data

Resultat

Resultat

På resultatsiden får I overblik over krav fra CSRD og jeres data. I har mulighed for at tilføje KPI’er og lægge grunden til en strategisk og langsigtet ESG-indsats. I kan desuden eksportere både data og resultat af væsentlighedsanalysen til jeres virksomhedsrapport.