esg-rapport

ESG-rapporten er et vigtigt redskab til at udvikle og synliggøre virksomhedens arbejde med samfundsansvar.

Langt de fleste virksomheder skal fremover rapportere om deres ESG-indsatser. For de store virksomheder, som er omfattet af EU’s CSRD-lovgivning, handler det i høj grad om compliance, fordi CSRD kræver revisorgodkendelse. Men for alle virksomheder er der både musthaves og fordele:

 • Levering af data til værdikæden
  Mange virksomheder vil fremover skulle levere data til større kunders CSRD-rapportering.
 • Muligheds- og risikostyring
  I takt med udbredelsen af ESG-rapportering vil der være stigende fokus på samfundsansvar fra kunder, NGOere, investorer og banker.
 • Branding og markedsføring
  ESG-rapporten bidrager til at udvikle virksomhedsidentitet, salg, og rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Vi kan hjælpe med at kortlægge ESG-parathed og identificere relevante interessenter, der skal inddrages i arbejdet. Vi guider jer sikkert gennem hele væsentlighedsanalysen, som også kan omfatte en strategisk dialog om målsætninger og handlingsplaner.

Vi rådgiver om valg af datakilder og hjælper jer med at strukturere dataindsamlingen. Og så kan vi selvfølgelig også skrive og designe ESG-rapporten samt give rådgivning om engagerende kommunikation af rapporten.

Mulige leverancer
 • Kortlægning af ESG-parathed
 • Kortlægning af interessenter
 • Dobbeltrettet væsentlighedsanalyse i henhold til ESRS-standarder
 • Strukturering af dataindsamling
 • Fastlæggelse af målsætninger og handlingsplaner
 • Udarbejdelse af ESG-rapport efter ESRS-standarder, kan også omfatte grafisk opsætning
 • Assistance ifm. revisorpåtegningen, såfremt I er omfattet af CSRD
 • Anbefaling til kommunikationsindsatser

Vil du vide mere om ESG?

‘Alt’ om ESG i vores ESG-akademi Udarbejd en ESG-strategi i jeres virksomhed

Processen

Processen kan gennemføres på ca. 10 uger, dog under den forudsætning af data er tilgængelige.

ESG rapport

Data og analyser
HEM rapport

HEM Denmark er dykket dybt ned i rapporteringsarbejdet

Det har krævet en stor indsats, men med en ny bæredygtighedsrapport i hånden står HEM Denmark stærkere rustet til fremtiden. HEM Denmark har i mange år haft fokus på certificeringer og minimering af materialespild, og salgschef Bo Heilskov

Læs om casen

Tag fat i Kristian, hvis du vil høre mere om ESG-rapportering, kommunikation og forretningsudvikling.

Kristian Sørensen

Kristian Sørensen

Seniorrådgiver og Teamleder, Cand.Mag.

Mobil: +45 24 60 23 41