Transaktionsrådgivning

 

Realiser de ambitiøse mål med en god finansieringsstrategi

Vi rådgiver myndigheder, virksomheder og projektudviklere om den rette finansieringsstrategi for at realisere ambitiøse mål for kloden og for forretningen.

Vi arbejder med finansieringsstrategier:

 • På sektorniveau
  Balancerer langsigtede investeringer, samt drifts- og vedligeholdelsesomkostninger mod indtægter og offentlige bidrag.
 • For offentligt private partnerskaber
  Afdækker den rette balance mellem direkte brugerbetaling, kapitalisering af anden værdiskabelse og bidrag fra myndigheder og donorer.
 • På virksomheds- og projektniveau
  Analyserer projektets bankability under alternative scenarier.

Vi rådgiver også om investeringsplanlægning som et integreret element i processen mod den rette finansieringsstrategi.

Hvorfor vælge Viegand Maagøe?

Viegand Maagøe er specialister i at udvikle og formidle veldokumenterede baggrundsanalyser og beslutningsoplæg:

 • Erfaring
  Vi har væsentlig erfaring på tværs af energi, vand og affaldssektorerne.
 • Tværfaglighed
  Vi leverer rådgivning om finansielle aspekter i naturlig integration med sektorfaglig viden.
 • Politisk og forretningsmæssig forståelse
  Vores konsulenter har erfaring fra både offentlig og privat sektor.
 • Klar kommunikation
  Vi sætter en ære i klar kommunikation af komplekse analyser.

Det kan I opnå

Med vores hjælp kan I:

 • Identificere bæredygtige finansieringsløsninger på sektor, virksomheds- og projektniveau
 • Opnå balance mellem ambitionsniveau og betalingsvillighed
 • Få et værktøj til at understøtte den videre dialog med interessenterne
 • Få hjælp til at formidle analyse og anbefalinger til interessenter.

Kontakt Carsten Glenting, hvis I vil høre mere om finansieringsstrategi

Carsten Glenting

Carsten Glenting

Partner, Chef for samfundsøkonomi og finansiering

Mobil: +45 21 64 34 89

Se eksempler på projekter

NAMA for sukkersektoren i Mexico

UNEP-DTU

Sukkersektor Mexico Case-top
Økonomiske analyser

Håndtering af spildevand i Lusaka

International Finance Corporation (Verdensbanken)

Spildevandshåndtering Lusaka Case-top
Økonomiske analyser