Fjernvarmeforsyning

Træf de rigtige beslutninger for jeres fjernvarmeforsyning

I en omskiftelig og politisk reguleret branche er investeringsbeslutningerne essentielle for en fjernvarmeforsyning.

Vi hjælper forsyninger med at træffe de rigtige beslutninger:

 • Strategisk energiplanlægning
 • Udarbejdelse af feasibility studier og skitseprojekter
 • Økonomiske rentabilitetsanalyser
 • Opstilling af beslutningsgrundlag
 • Byggeherrerådgivning og projektledelse
 • Myndighedsbehandling (projektforslag, VVM-screening, miljøanmeldelse m.m.)
 • Udbud og kontakt.

Hvorfor vælge Viegand Maagøe?

Viegand Maagøe er specialister i at rådgive om den komplekse virkelighed, en fjernvarmeforsyning agerer i.

 • Erfaring
  Vi har en stor erfaring med rådgivning til fjernvarmebranchen.
 • Helhedsorienteret
  Et bredere perspektiv kan ofte føre til besparelser eller løsninger, man ellers ikke havde opdaget. Vi har en helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen for at sikre, at vores kunder træffer de rigtige beslutninger.
 • Indsigt i politiske og lovmæssige forhold
  Vi har en dyb indsigt i de politiske og de lovmæssige forhold, der regulerer fjernvarmebranchen, og vi følger udviklingen nøje.
 • Eksperter i varmepumpeteknologier
  Vores store erfaring med varmepumper i fjernvarmesektoren gør Viegand Maagøe til den ideelle samarbejdspartner i en tid med elektrificering af branchen.

Peter Maagøe Petersen er civilingeniør/Ph.d. og har mere en 30 års erfaring i rådgivning af industrielle virksomheder nationalt og internationalt.

Mobil: +45 21 70 03 08

Det kan I opnå

Med vores hjælp kan I f.eks.:

 • Gøre komplekse problemstillinger overskuelige
 • Indsigt i både strategi, teknik, økonomi, miljø og planlægning
 • Sikre et gennemarbejdet beslutningsgrundlag
 • Få hjælp til at træffe den rigtige beslutning
 • Sikker hånd på at lede projektet igennem fra ide til drift.
Data og analyser
heating varmepumpe fabrik CP Kelco

Varmepumpe laver fjernvarme med CP Kelcos overskudsvarme

Med den rette kombination af teknisk løsning, afregningsmodel og finansiering har Viegand Maagøe hjulpet CP Kelco med at udnytte overskudsvarme.

Læs om casen