Ydelser


ESG-værktøj

ESG Navigator er et digitalt ESG-værktøj til strategisk arbejde med ESG. Det guider jer trin for trin igennem væsentlighedsanalyse, databehandling og ESG-rapportering.

ESG - Væsentlighedsanalyse

Væsentlighedsanalysen inddrager interessenter i hele værdikæden, og giver jer overblik over hvilke ESG-temaer, der er mest relevante for jeres virksomhed.

LCA - Livscyklusvurdering

Med LCA kan I få overblik over miljømæssige konsekvenser fra råvareudvinding til bortskaffelse. Den giver et solidt datagrundlag til beslutninger.

Kommunikationsstrategi og -plan

Kom godt fra start med en kommunikationsstrategi og kommunikationsplan, der omsætter jeres forretningsstrategi til en holdbar bæredygtighedsfortælling.

Bæredygtighedskommunikation

Arbejdet med bæredygtighed giver i stigende grad strategiske muligheder og konkurrencefordele – men præsenterer også store faldgruber, hvis man ikke har styr på kommunikationen.

Websites

Når vi udvikler websites sætter vi en ære i at skabe løsninger, der passer til jeres behov og ikke kræver unødvendige ressourcer i udvikling og drift.

Indhold og formidling

Tilpas budskab til målgruppen uden at gå på kompromis med fagligheden. Vi gør det komplekse let forståeligt og engagerende gennem tekster og visuelle virkemidler.

Brugertest og brugeranalyser

Husk at tage brugerne med på råd i både konceptfase og udviklingsfase. I får med garanti et bedre produkt af at gennemføre brugertests og -analyser.

Elektrificering

Elektrificering er en god start, hvis I vil fremtidssikre jeres virksomhed. I får samtidig en grønnere og mere effektiv produktionsprofil.

Kampagne

Hvad enten jeres formål er branding eller engagement, så udvikler vi sammen et koncept for en kampagne, der er tilpasset målgrupper og kanaler.

Adfærdskampagne

Adfærdskampagner kræver indsigt i målgruppen og viden om adfærdsdesign. Vi skaber løsninger, der påvirker adfærdsmønstre fx hos jeres medarbejdere.

Digitale løsninger

Digitale løsninger med integration af egne og offentlige data kan give værdifulde indsigter og viden for både jer og jeres kunder.

Cirkulær økonomi

Omstilling til cirkulær økonomi giver store gevinster i forhold til fx bedre udnyttelse af ressourcer og lavere klimaaftryk, men det ruster jer også til fremtidens krav om afrapportering.

Presse og PR

Brug presse og PR til at styrke jeres forretning. Vi hjælper jer med at undgå greenwashing, men også at undgå forspildte PR- og pressemuligheder.

Klimaregnskab

Med et klimaregnskab i hånden får I både overblik over jeres virksomheds klimaaftryk og kan sætte konkrete reduktionsmål for jeres CO2-emissioner.

Community management

Gennem viden om brugernes samtaler og reaktioner, kan du udvikle fællesskabet og sikre, at dine brugere fortsat oplever at få værdi ved at følge jer.

Grafisk design

Det skrevne ord står sjældent stærkest alene. Derfor er der brug for visuelle løsninger, der både er lækre at se på, men også hænger sammen med resten af jeres kommunikation.

Film og animation

Skab inspirerende budskaber med visuelle fortællinger, og server det kort og præcist Vi har stor erfaring med at lave film og animation, som fanger.

Podcast

Podcast sætter stemme på fortællinger og bringer lytteren tættere på jer. Det kan supplere den eksisterende kommunikation både internt og eksternt.

ESG-rapport

ESG-rapporten er et vigtigt redskab til at udvikle og synliggøre virksomhedens arbejde med samfundsansvar. Vi kan hjælper jer i hele processen.

Klimarapport

I jeres klimarapport kobler vi klimaregnskabet til jeres strategiske og praksisorienterede arbejde med klima og reduktionstiltag.

Kommunikation om SBTi

I Viegand Maagøe kan vi hjælpe jer med at kommunikere retvisende og målrettet om jeres tilslutning til Science Based Targets.

ESG-strategi

Strategi for ESG er ikke kun for at leve op til EU's rapporteringskrav. Den skaber også værdi ved at I arbejder med muligheder og risici i hele værdikæden.

Undervisningsforløb og workshops

Uanset hvor I er på jeres bæredygtighedsrejse, kan vi skræddersy undervisningsforløb eller afholde halve eller hele dages workshops.

Finansielle modeller

Er projektet finansielt bæredygtigt? Vi assisterer med at udvikle finansielle modeller til at vurdere bæredygtigheden af projekter og forretningskoncepter under alternative scenarier.

Samfundsøkonomiske analyser

Samfundsøkonomiske analyser er baggrunden for den gode beslutning. Vi rådgiver om grøn omstilling, hvor vi etablerer og kommunikerer samfundsøkonomiske analyser for politikker og projekter.

Finansieringsstrategi

Vi rådgiver om den rette finansieringsstrategi for at realisere jeres ambitiøse mål for forretningen og for kloden.

Transaktionsrådgivning

Vi rådgiver virksomheder, myndigheder og investorer om finansiering af grøn omstilling fra idé til realisation.

Forretningsmodeller

Skab grønne forretningsmodeller med sort bundlinje. Vi arbejder tæt sammen med kunden om at omforme forretningsideer til egentlige forretningsmodeller.

Industri

Vælg det rigtige grundlag for energioptimering i industrien. Vi hjælper industrivirksomheder i alle aspekter af energioptimering i industri, fra indledende analyse til udført projekt.

Kortlægninger

Kortlægninger giver indblik i energi- og ressourceforbrug. Med dem kan virksomheder og myndigheder bl.a. planlægge en klimaindsats og spare penge ved at optimere produktion og drift.

Forsyningssektoren

I en omskiftelig og politisk reguleret branche er investeringsbeslutningerne essentielle for forsyningssektoren. Vi hjælper med at træffe de rigtige beslutninger og føre projekterne ud i livet.

Bygninger

Bygningers energiforbrug kan blive markant mindre. Viegand Maagøe hjælper med at kortlægge og minimere bygningers energiforbrug.

Lovgivning

Der er økonomiske gevinster og sikkerhed i at få styr på de lovmæssige forhold. Vi tilbyder rådgivning om lovgivning til både virksomheder og myndigheder.

Bæredygtighed af produkter

Vi rådgiver om bæredygtige produkter. Vi analyserer produkters miljøeffekter, vi vurderer forbedringsmuligheder, og vi hjælper med at udvikle og designe bæredygtige produkter.

Faglig formidling

Vi gør komplekst materiale let og tilgængeligt til alle formål – fra en enkelt tryksag til omfattende kampagner. Vi kan styre hele processen fra koncept til færdigt produkt.

Webløsninger og beregnere

Vi udvikler brugervenlige digitale løsninger. Det dækker alt fra komplekse websites til enkeltelementer som f.eks. apps, beregnere og SEO.

Kontakt og book møde

Du kan altid tage fat i adm. direktør Søren Eriksen, hvis du har en opgave, du skal have hjælp med.

Søren Eriksen

Søren Eriksen

Partner, Administrerende direktør, Cand. Oecon.

Mobil: +45 20 20 24 54