ESG Navigator

ESG Navigator: Digital ESG-løsning

ESG Navigator er et digitalt ESG-værktøj til strategisk arbejde med ESG. Det guider jer trin for trin igennem væsentlighedsanalyse, databehandling og ESG-rapportering.

Læs mere om ydelsen

ESG – Væsentlighedsanalyse

Væsentlighedsanalysen inddrager interessenter i hele værdikæden, og giver jer overblik over hvilke ESG-temaer, der er mest relevante for jeres virksomhed.

Læs mere om ydelsen
LCA

LCA – Livscyklusvurdering

Med LCA kan I få overblik over miljømæssige konsekvenser fra råvareudvinding til bortskaffelse. Den giver et solidt datagrundlag til beslutninger.

Læs mere om ydelsen
brugertest og brugeranalyser

Brugertest og brugeranalyser

Husk at tage brugerne med på råd i både konceptfase og udviklingsfase. I får med garanti et bedre produkt af at gennemføre brugertests og -analyser.

Læs mere om ydelsen
digitale værktøjer og løsninger

Digitale løsninger

Digitale løsninger med integration af egne og offentlige data kan give værdifulde indsigter og viden for både jer og jeres kunder.

Læs mere om ydelsen
klimaregnskab

Klimaregnskab

Med et klimaregnskab i hånden får I både overblik over jeres virksomheds klimaaftryk og kan sætte konkrete reduktionsmål for jeres CO2-emissioner.

Læs mere om ydelsen
esg-rapport

ESG-rapport

ESG-rapporten er et vigtigt redskab til at udvikle og synliggøre virksomhedens arbejde med samfundsansvar. Vi kan hjælper jer i hele processen.

Læs mere om ydelsen
Kortlægninger

Kortlægninger

Kortlægninger giver indblik i energi- og ressourceforbrug. Med dem kan virksomheder og myndigheder bl.a. planlægge en klimaindsats og spare penge ved at optimere produktion og drift.

Læs mere om ydelsen
Bæredygtige produkter

Bæredygtighed af produkter

Vi rådgiver om bæredygtige produkter. Vi analyserer produkters miljøeffekter, vi vurderer forbedringsmuligheder, og vi hjælper med at udvikle og designe bæredygtige produkter.

Læs mere om ydelsen