ESG Navigator

ESG-værktøj

ESG Navigator er et digitalt ESG-værktøj til strategisk arbejde med ESG. Det guider jer trin for trin igennem væsentlighedsanalyse, databehandling og ESG-rapportering.

Læs mere om ydelsen
kommunikationstrategi og plan

Kommunikationsstrategi og -plan

Kom godt fra start med en kommunikationsstrategi og kommunikationsplan, der omsætter jeres forretningsstrategi til en holdbar bæredygtighedsfortælling.

Læs mere om ydelsen
bæredygtighedskommunikation

Bæredygtighedskommunikation

Arbejdet med bæredygtighed giver i stigende grad strategiske muligheder og konkurrencefordele – men præsenterer også store faldgruber, hvis man ikke har styr på kommunikationen.

Læs mere om ydelsen
websites

Websites

Når vi udvikler websites sætter vi en ære i at skabe løsninger, der passer til jeres behov og ikke kræver unødvendige ressourcer i udvikling og drift.

Læs mere om ydelsen
indhold og formidling

Indhold og formidling

Tilpas budskab til målgruppen uden at gå på kompromis med fagligheden. Vi gør det komplekse let forståeligt og engagerende gennem tekster og visuelle virkemidler.

Læs mere om ydelsen
brugertest og brugeranalyser

Brugertest og brugeranalyser

Husk at tage brugerne med på råd i både konceptfase og udviklingsfase. I får med garanti et bedre produkt af at gennemføre brugertests og -analyser.

Læs mere om ydelsen
kampagne

Kampagne

Hvad enten jeres formål er branding eller engagement, så udvikler vi sammen et koncept for en kampagne, der er tilpasset målgrupper og kanaler.

Læs mere om ydelsen
adfærdskampagne

Adfærdskampagne

Adfærdskampagner kræver indsigt i målgruppen og viden om adfærdsdesign. Vi skaber løsninger, der påvirker adfærdsmønstre fx hos jeres medarbejdere.

Læs mere om ydelsen
digitale værktøjer og løsninger

Digitale løsninger

Digitale løsninger med integration af egne og offentlige data kan give værdifulde indsigter og viden for både jer og jeres kunder.

Læs mere om ydelsen
presse og pr

Presse og PR

Brug presse og PR til at styrke jeres forretning. Vi hjælper jer med at undgå greenwashing, men også at undgå forspildte PR- og pressemuligheder.

Læs mere om ydelsen
community management

Community management

Gennem viden om brugernes samtaler og reaktioner, kan du udvikle fællesskabet og sikre, at dine brugere fortsat oplever at få værdi ved at følge jer.

Læs mere om ydelsen
grafisk design

Grafisk design

Det skrevne ord står sjældent stærkest alene. Derfor er der brug for visuelle løsninger, der både er lækre at se på, men også hænger sammen med resten af jeres kommunikation.

Læs mere om ydelsen
film og animation

Film og animation

Skab inspirerende budskaber med visuelle fortællinger, og server det kort og præcist Vi har stor erfaring med at lave film og animation, som fanger.

Læs mere om ydelsen
podcast

Podcast

Podcast sætter stemme på fortællinger og bringer lytteren tættere på jer. Det kan supplere den eksisterende kommunikation både internt og eksternt.

Læs mere om ydelsen
esg-rapport

ESG-rapport

ESG-rapporten er et vigtigt redskab til at udvikle og synliggøre virksomhedens arbejde med samfundsansvar. Vi kan hjælper jer i hele processen.

Læs mere om ydelsen
klimarapport

Klimarapport

I jeres klimarapport kobler vi klimaregnskabet til jeres strategiske og praksisorienterede arbejde med klima og reduktionstiltag.

Læs mere om ydelsen
SBTi Science Based Targets initiative

Kommunikation om SBTi

I Viegand Maagøe kan vi hjælpe jer med at kommunikere retvisende og målrettet om jeres tilslutning til Science Based Targets.

Læs mere om ydelsen
ESG-strategi

ESG-strategi

Strategi for ESG er ikke kun for at leve op til EU's rapporteringskrav. Den skaber også værdi ved at I arbejder med muligheder og risici i hele værdikæden.

Læs mere om ydelsen