ESG Navigator

ESG Navigator: Digital ESG-løsning

ESG Navigator er et digitalt ESG-værktøj til strategisk arbejde med ESG. Det guider jer trin for trin igennem væsentlighedsanalyse, databehandling og ESG-rapportering.

Læs mere om ydelsen

ESG – Væsentlighedsanalyse

Væsentlighedsanalysen inddrager interessenter i hele værdikæden, og giver jer overblik over hvilke ESG-temaer, der er mest relevante for jeres virksomhed.

Læs mere om ydelsen
kommunikationstrategi og plan

Kommunikationsstrategi og -plan

Kom godt fra start med en kommunikationsstrategi og kommunikationsplan, der omsætter jeres forretningsstrategi til en holdbar bæredygtighedsfortælling.

Læs mere om ydelsen
bæredygtighedskommunikation

Bæredygtighedskommunikation

Arbejdet med bæredygtighed giver i stigende grad strategiske muligheder og konkurrencefordele – men præsenterer også store faldgruber, hvis man ikke har styr på kommunikationen.

Læs mere om ydelsen
elektrificering

Elektrificering

Elektrificering er en god start, hvis I vil fremtidssikre jeres virksomhed. I får samtidig en grønnere og mere effektiv produktionsprofil.

Læs mere om ydelsen
cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi

Omstilling til cirkulær økonomi giver store gevinster i forhold til fx bedre udnyttelse af ressourcer og lavere klimaaftryk, men det ruster jer også til fremtidens krav om afrapportering.

Læs mere om ydelsen
esg-rapport

ESG-rapport

ESG-rapporten er et vigtigt redskab til at udvikle og synliggøre virksomhedens arbejde med samfundsansvar. Vi kan hjælper jer i hele processen.

Læs mere om ydelsen
klimarapport

Klimarapport

I jeres klimarapport kobler vi klimaregnskabet til jeres strategiske og praksisorienterede arbejde med klima og reduktionstiltag.

Læs mere om ydelsen
SBTi Science Based Targets initiative

Kommunikation om SBTi

I Viegand Maagøe kan vi hjælpe jer med at kommunikere retvisende og målrettet om jeres tilslutning til Science Based Targets.

Læs mere om ydelsen
ESG-strategi

ESG-strategi

Strategi for ESG er ikke kun for at leve op til EU's rapporteringskrav. Den skaber også værdi ved at I arbejder med muligheder og risici i hele værdikæden.

Læs mere om ydelsen
workshops

Undervisningsforløb og workshops

Uanset hvor I er på jeres bæredygtighedsrejse, kan vi skræddersy undervisningsforløb eller afholde halve eller hele dages workshops.

Læs mere om ydelsen
Transaktionsrådgivning

Transaktionsrådgivning

Vi rådgiver virksomheder, myndigheder og investorer om finansiering af grøn omstilling fra idé til realisation.

Læs mere om ydelsen