Glostrup Kommune case

Adfærdskampagne sparer Glostrup Kommune penge

Kunde: Glostrup Kommune

Hvordan minimerer man energiudgifter uden store investeringer? Med en adfærdskampagne.

Viegand Maagøe har udviklet og gennemført en adfærdskampagne om god energiadfærd i samarbejde med Glostrup kommune på deres rådhus og bibliotek.

Sådan løste vi opgaven

Adfærdsampagnen på Glostrups rådhus og bibliotek stod på i 4 uger af vinterhalvåret og omfattede 6 bygninger. Viegand Maagøe var ekstern ansvarlig for kampagnen og stod bl.a. for at udvikle kampagnekonceptet, mens kommunens klimamedarbejdere var internt ansvarlige.

Nøgleansatte var nøgle

Kampagnens vigtigste aktører var en nøglemedarbejder udpeget for hver bygning. Undervejs mødtes de og debatterede nye tiltag og ideer, ligesom de konkurrerede om at spare mest.

Ved indgangene kunne medarbejdere følge deres bygnings elforbrug på en skærm. Kampagnen blev dækket på kommunens intranet, og der blev udarbejdet pressemeddelelser til lokalaviser. Vi brugte også bl.a. chokolade og særlige post-its som praktiske værktøjer til at påvirke medarbejdernes adfærd.

Glostrup Kommune våbenskjold

Kunde: Glostrup Kommune

Kontraktperiode: 2014

Resultater

Der blev gennemført natrunderinger i hver af de 6 bygninger som en del af kampagnen. I perioden indkom 61 forslag fra medarbejdere med gode ideer til forbedringer.

Ikke mindst var der konkrete besparelser. De seks bygninger sparede i snit 9.500 kWh el i perioden.

El sparet svarer i kroner og øre til:
ca. 19.000 kr. i kampagneperioden
ca. 250.000 kr. årligt
ca. 1.000 kr. pr. medarbejder om året.

Nogle besparelser skyldes tekniske tiltag opdaget undervejs, f.eks. indstilling af ventilationen på biblioteket. De fleste skyldtes dog ren adfærd.

Kampagnen er gået over al forventning. Ideen med brug af nøglemedarbejdere har været meget givtig. Det har været positivt at opleve deres store engagement, som også blev spredt til vores ledelse.
Ghita Lentz
Glostrup Kommune
Verdensmålene

Projektet bidrager til FN’s Verdensmål:

SDG 13 ‘Klimaindsats’
Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Kontakt

For at høre, hvad vi kan gøre for jer, eller for mere information om det konkrete projekt.

Kristian Sørensen

Seniorrådgiver, Analyser og værktøjer, Cand.Mag.

Mobil: +45 24 60 23 41