Med Viegand Maagøes hjælp gør Adven stort mejeri fossilfrit

Kunde: Adven

Hos Arla i Vimmerby ville man den fossile olie til livs. I samarbejde med Adven, der står for mejeriets energiproduktion, blev processerne optimeret, så mejeriet snart kan kalde sig fossilfrit.

”Fossilfrit Arla – hjælper miljøet og sparer millioner”. Sådan lød det gode og grønne budskab om Arlas mejeri i Vimmerby i efteråret 2023.

Det store mejeri med en omfattende produktion af mælkepulver siger i 2024 farvel til den sidste dråbe fossile olie, og det bliver kulminationen på et årelangt og vellykket samarbejde mellem energileverandøren Adven, Viegand Maagøe og Arla.

Det begyndte i 2019, da mejeriet skulle finde en ny operatør af sin energicentral. Et krav til den nye operatør var fossilfri energi, og Adven rakte derfor ud til Viegand Maagøe, der siden 2010 har hjulpet med at kortlægge og optimere energiprocesserne på det svenske mejeri.

Kunde: Adven

Kontraktperiode: 2020-2023

Viegand Maagøe har et indgående kendskab til energioptimering i fødevarebranchen, og det skinner igennem i opgaveløsningen, fortæller projektleder i Adven Johan Goike.

”Fra begyndelsen kunne vi mærke et enormt engagement, og at Viegand Maagøes konsulenter besidder stor erfaring og viden, der gør dem i stand til at finde potentiale for energibesparelser. Vi har kun grund til at være enormt tilfredse, og det har været med til at sikre et samarbejde bygget på tillid,” siger han.

Sådan løste vi opgaven

Viegand Maagøe lavede en detaljeret screening af processerne, der blev grundlag for en række projektforslag til optimering. Adven var ansvarlig for at levere energien og stod for opgradering af fliskedlen, opsætning af røggaskondensator og varmepumper, imens vi leverede ombygningen inde i mejeriet.

Optimeringerne blev fundet med en klassisk Viegand Maagøe-tilgang, hvor processerne bliver studeret indefra og ud, fortæller projektleder Bjørn Skjødt Sørensen.

”I grove træk kan man sige, at vi egentlig er ligeglade med, hvor effektiv f.eks. kedlen er, men vi er interesserede i, at processen bruger så lidt energi som muligt. For ellers kan man bygge nok så mange varmepumper uden at nå i mål,” forklarer han.

LøgmodellenFigur: Grafikken illustrerer den metode med at arbejde sig indefra og ud, som Viegand Maagøe benytter i denne type projekter.

SPraytårn case

I spraytårnene er der justeret på forvarmningen for at skabe energibesparelser.

Om den tekniske løsning

De tekniske optimeringer af produktionsprocesserne har været mange, men blandt de primære indsatsområder var:

  • Optimering af varmegenvindingen fra inddamperne
  • Reduktion af dampbehovet i spray-tørringen
  • Ændring af hedtvandssystemet fra 115 C til 90 C, så det varme vand nu kan produceres af varmepumper i stedet for med damp fra fliskedlen. På den måde undgår mejeriet at bruge unødig energi på bl.a. opvarmning, rengøring, pasteurisering og andre processer, hvor 115 grader varmt vand ikke er nødvendigt. Det frigiver kapacitet i fliskedlen, og på den måde bliver oliekedlerne overflødige.

Kontakt Bjørn Skjødt Sørensen, hvis du vil høre mere om vores tekniske rådgivning.

Bjørn Skjødt Sørensen

Seniorprojektleder, Ingeniør

Mobil: +45 31 75 17 19