SKI-leverandør

Viegand Maagøe er SKI-leverandør

Vi er en af 10 rådgivningsvirksomheder, der er udvalgt som leverandør til Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) på delaftalen ”Grønne ydelser” – 17.11 Managementsupport.  

Som udvalgt SKI-leverandør kan offentlige institutioner og offentligt ejede virksomheder inden for de fastsatte rammer købe ydelser fra Viegand Maagøe, uden at opgaven skal igennem en udbudsproces. 

”Grøn rådgivning”

Aftalen om ”Grønne ydelser” omfatter konsulentydelser inden for klima og miljø, der kan fremme den grønne omstilling i den offentlige sektor. Det kan f.eks. være overgangen til cirkulær økonomi, udvikling af CO2-regnskaber eller rådgivning til at håndtere kommende ESG-krav og lovgivning.  

Stort marked

SKI har til formål at sikre god kvalitet og ordentlige købsvilkår til bedre priser på det private marked, end den enkelte offentlige organisation kan opnå på egen hånd. Årligt indkøber det offentlige for ca. 400 mia. kr. hos private virksomheder, og ca. 3 % sker på SKI-aftaler.  

Viegand Maagøe blev udvalgt som SKI-leverandør i januar 2024.   

 

Kontakt Luna, hvis du vil høre mere om hvad vi kan hjælpe med på SKI-aftalen.

Luna Ærø Witt

Seniorprojektleder, Cand.scient.pol.

Mobil: +45 28 96 56 48