Bæredygtige produkter

Rådgivning om bæredygtige produkter

Vi analyserer produkters miljøeffekter fra produktion til genanvendelse, vi vurderer forbedringsmuligheder, og vi kan hjælpe med at udvikle og designe bæredygtige produkter:

 • Konceptudvikling
  Af bæredygtige produkter og forretningsmodeller
 • Workshops
  Innovation og brainstorms om sustainable design
 • Livscyklusanalyse (LCA)
  Ressourceforbrug igennem alle faser
 • Brug af modeller
  For cirkulær økonomi, business model canvas, miljøimpact, biomimicry mv.
 • Sensitivitetsanalyse
  Hurtig screening af idéer for størst miljøeffekt
 • Beregning af miljøeffekter 
  Sammenlign nuværende produkter med nye koncepter og tekniske forbedringsmuligheder (LCA)
 • Rådgivning om lovkrav og certificeringer:
  – Svanemærket
  – EU-blomsten
  – LEED
  DGNB
  EU’s energimærkning af produkter
  – EU’s ecodesignkrav
  – EPD (Environmental Product Declaration)
  – m.fl.

Hvorfor vælge Viegand Maagøe?

Viegand Maagøe er specialister i at sikre bæredygtige produkter gennem analyse, simulering, beregning og produktudvikling:

 • Erfaring
  Mange års erfaring i en lang række produkter på tværs af brancher sikrer høj faglighed. Vi dokumenterer jeres bæredygtighed, og vi hjælper jer med at kommunikere den til jeres interessenter.
 • Produktspecialister
  Vi har både specialister med stort teknisk kendskab til produkter og deres forbedringsmuligheder, produktudviklere fra industrien, miljøingeniører og analytikere med erfaring fra EU-Kommissionens ecodesign-projekter i vores team.
 • Kreativitet og grundighed
  Vi udvikler løbende nye, bedre metoder til at løse opgaver. Når en metode er valgt, arbejder vi i dybden, til opgaven er løst.
 • Klar kommunikation
  Vi sætter en ære i klar kommunikation af komplekse analyser.

Det kan I opnå med bæredygtigt produktdesign

Med vores hjælp kan I f.eks.

 • Analysere de miljømæssige gevinster ved produkt- eller forretningsidéer
 • Udnytte potentialet i cirkulær økonomi
 • Udvikle en cirkulær forretningsmodel
 • Udvikle produkter med forbedret og dokumenteret bæredygtighed
 • Gøre jeres produkter klar til certificeret byggeri (f.eks. DGNB eller LEED) eller miljømærkning.

LCA model dansk

Data og analyser
Dansk Affaldsminimering - case-top

Sådan kan man genanvende husholdningsplast

Viegand Maagøe har udviklet en cirkulær forretningsmodel, der skal hjælpe Dansk Affaldsminimering med at genanvende husholdningsplast i Danmark.

Læs om casen

Kontakt Lasse Vinblad Thaisen, hvis I vil høre mere om bæredygtige produkter

Lasse Thaisen

Lasse Vinblad Thaisen

Seniorprojektleder, Civilingeniør

Mobil: +45 31 75 17 12