brugertest og brugeranalyser

Inddrag brugerne og få et bedre produkt

Et godt råd: Hav aldrig for travlt til at tage brugerne med på råd i både konceptfasen og udviklingsfasen. I får med garanti et bedre produkt af det. Start med at afklare målgruppens behov allerede i den tidlige konceptfase, og både her og senere er der flere gevinster at hente ved at tjekke med brugerne, om I er på rette vej. Det kan fx være ved at brugerteste en prototype af en digital løsning.

Vi hjælper jer med at finde ud af præcis, hvad I har brug for. Brugertest og -analyse kan slås stort op – men det behøver man ikke altid at gøre. Vi tilrettelægger tests og analyser ud fra eksisterende viden og data, så vi – uden at spilde tiden – får de nødvendige indsigter i både brugerne og deres ønsker/behov og jeres koncepter eller konkrete løsninger.

Vi gennemfører både kvalitative og kvantitative brugeranalyser – og hjælper jer også gerne med at bruge de opnåede indsigter som afsæt for udvikling af skræddersyet indhold, der rammer jeres målgrupper.

Eksempler på leverancer
  • Brugertests af websites, apps mv., fx tænke-højt test
  • Digitale analyser af f.eks. brugsmønstre på websites og sociale medier
  • Fokusgrupper og dybdeinterviews
  • Spørgeskemaundersøgelser
  • Observations- og adfærdsanalyser af målgrupper
  • Anbefalinger til videre arbejde

Kontakt Aster, hvis du vil vide mere om hvordan vi kan hjælpe med brugertests og -analyser.

Aster Sneaster Asrat

Sneaster Asrat

Rådgiver, Designingeniør

Mobil: +45 42 21 49 00