Finansielle modeller

Er projektet finansielt bæredygtigt?

Vi assisterer finansieringsinstitutioner og projektudviklere med at udvikle finansielle modeller til at vurdere bæredygtigheden af projekter og forretningskoncepter under alternative scenarier:

 • Projektdefinition og rammebetingelser
 • Finansielle modeller for projekter og projektselskaber (SPV)
 • Excel-baserede scenarieanalyseværktøjer
 • Identifikation af projektrisici og vurdering af deres betydning
 • Bankability og validering af business cases
 • Kommunikation af resultater.

Hvorfor vælge Viegand Maagøe?

Viegand Maagøe har betydelig erfaring i at udvikle og formidle veldokumenterede finansielle modeller, analyser og beslutningsoplæg:

 • Erfaring
  Vi har bred erfaring med finansielle modeller og analyser inden for vedvarende energi, energieffektivisering, vand og spildevand samt affaldshåndtering.
 • Tværfaglighed
  Vi leverer finansiel rådgivning i naturlig integration med teknisk viden. Bl.a. derfor leverer vi ofte et excel-baseredet beslutningsstøtteværktøj i stedet for blot en rapport.
 • Fokus på projektrisici
  Vores konsulenter har forståelse for kommercielle og politiske rammebetingelser og for miljømæssige og sociale aspekter.
 • Klar kommunikation
  Vi sætter en ære i klar kommunikation af komplekse analyser.

Sandra Friis-Jensen er økonom og arbejder med finansielle analyser inden for vedvarende energi og energieffektivisering.

Mobil: +45 31 75 17 15

Det kan I opnå

Med vores hjælp kan I:

 • Skabe veldokumenterede analyser af projekters finansielle bæredygtighed
 • Få bedre forståelse for rentabiliteten af enkeltelementer
 • Få indblik i effekten af ændringer i rammebetingelser og projektets risici
 • Få et værktøj til at understøtte den videre dialog med interessenterne.

Se eksempler på projekter

Vedvarende energi-investeringer i Ukraine

Energistyrelserne i Danmark og Ukraine

Investeringsplatform Ukraine - Case-topbillede investeringsplatform grøn omstilling
Data og analyser

Affaldshåndtering på Jamaica

International Finance Corporation (Verdensbanken)

Jamaica-case-topbillede
Økonomiske analyser

Håndtering af spildevand i Lusaka

International Finance Corporation (Verdensbanken)

Spildevandshåndtering Lusaka Case-top
Økonomiske analyser