klimaregnskab

Klimaregnskab giver jer overblik

Med et klimaregnskab i hånden får I både overblik over jeres virksomheds klimaaftryk og kan sætte konkrete reduktionsmål for jeres CO2-emissioner. Hvis klimaregnskab ikke allerede er et krav fra jeres kunder eller leverandører, vil det sandsynligvis blive det i fremtiden.

Metodikker

Vi følger GHG-protokollen til at kvantificere alle jeres direkte og indirekte CO2-udledninger. Udledningerne deles op i udslip fra direkte energiforbrug og processer (scope 1), indirekte udledning fra forsynet energi (scope 2) og indirekte udledninger fra jeres værdikæde herunder indkøb af produkter og services (scope 3).

Reduktionsmål defineres med udgangspunkt i Science-Based Targets Initiative (SBTi). SBTi er et bredt FN samarbejde der definerer en klar vej for virksomheders bidrag til reduktionsmål i overensstemmelse med Paris-aftalens forpligtelser.

Leverancer
  • Klimaregnskab (scope 1, 2 og 3) for valgt basisår og fremskrivning mod 2030
  • Reduktionsmålsætning med afsæt i fremskrivning
  • Konkrete tiltag til CO2-reduktioner ud fra erfaringstal
  • Dialog om Science Based Targets-initiativet

Processen

klimaregnskab process viegand maagøeForløbet varer 7 uger og I skal bruge ca. 50 timer til dataindsamling og workshops.

Andre cases

Fremtidens kommunale klimaplaner

Diverse kommuner

Kommune Klimaplaner Lejre
Data og analyser

Klimaklar SMV

Industriens Fond

Klimaklar SMV klimastrategi smv'er
Kommunikation og digital

Klimaregnskab for forsyningsselskab

Forsyning Helsingør

Helsingør Forsyning
Data og analyser

Kontakt Amro Hajir, hvis I vil høre mere om klimaregnskab og reduktionsmål.

Amro Hajir viegand maagøe

Amro Hajir

Seniorprojektleder og Teamleder, Cand.scient. i Klimaforandringer

Mobil: +45 60 29 78 10

Andre relevante ydelser

Klimarapport

Hvis I vil formidle jeres klimaregnskab til fx kunder eller samarbejdspartnere kan vi hjælpe jer med at udarbejde en klimarapport der formidler mål og data grafisk og let forståeligt.

Læs om klimarapporter

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi giver store gevinster i forhold til fx bedre udnyttelse af ressourcer og lavere klimaaftryk, men det åbner også for nye forretningsmuligheder og ruster jer til fremtidens krav om afrapportering.

Læs om cirkulær økonomi