Energihøsten case

Kampagne om energibesparelser i landbruget

Kunde: Energistyrelsen

Hvordan får man landmænd til at installere LED-lys og energieffektive ventilationsanlæg? Med den rigtige netværks- og PR-kampagne.

Viegand Maagøe har i konsortium med Nordlid reklamebureau gennemført kampagnen ”Energihøsten”, der udnyttede netværket omkring landmanden til at påvirke viden, holdning og adfærd.

Sådan løste vi opgaven

Kampagnen blev gennemført som en netværkskampagne med PR. Et vigtigt greb var at uddanne landbrugskonsulenter og energikonsulenter og få dem til at rådgive landmænd med svine- og kvægbedrifter om energibesparelser.

Vi afholdt uddannelsesmøder, hvor vi introducerede kampagnens værktøjer (energiberegner, cases, dokumentation). Det klædte konsulenterne på til at gå i direkte dialog med landmænd individuelt eller på ERFA-møder for at få sat gang i konkrete energiforbedringer.

I kampagneperioden var der et løbende flow af historier, hvor vi gennem PR og en række andre kanaler holdt konstant opmærksomhed på kampagnen og gav målgrupperne konkret viden:

  • Lokale og nationale landbrugsmedier
  • Facebook
  • Webinarer
  • Direct mail og segmenterede mailflows.

I kampagnens planlægning og eksekvering blev centrale aktører på landbrugsområdet og producenter og installatører involveret og engageret direkte i aktiviteter.

Kunde: Energistyrelsen

Kontraktperiode: 23. maj – 31. december 2017

Resultater

Alle kampagnens mål om at øge kendskabet til fordele ved LED og moderne ventilation blev indfriet.

3 ud af 4 blev ramt

Blandt landmænd i de samarbejdende landboforeninger var 74 % i kontakt med mindst ét af kampagnens elementer. Det skete især gennem presseomtale og sociale medier.

Landbrugskonsulenterne var glade for at blive klædt på til at rådgive deres kunder om energibesparelser, og landmændene var positive over for ændringer i staldene, som kunne give en bedre driftsøkonomi.

Påvirkede målgruppens holdning

46 % af landmændene, som fik kendskab til kampagnen, blev mere positive over for LED-belysning
42 % af svineavlerne blev mere positive over for energieffektiv ventilation.

I alt blev 5 ud af de 6 opstillede målsætninger indfriet.

Verdensmålene

Projektet bidrager til FN’s Verdensmål

Kontakt Kasper

For at høre, hvad vi kan gøre for jer, eller for mere information om det konkrete projekt.

Kasper Egeberg

Seniorprojektleder, Digital udvikling og analyser, Cand.comm

Mobil: +45 22 58 09 75