Kortlægninger

Kortlægninger giver værdifulde indsigter

Kortlægninger giver indblik i energi- og ressourceforbrug. Med dem kan virksomheder og myndigheder bl.a. følge deres forbrug, spare penge ved at optimere produktion og drift og planlægge en klimaindsats.

Vi udfører kortlægninger af:

 • Energi- og vandforbrug fra f.eks. bygninger og processer inkl. overskudsvarme
 • Ressourceforbrug, f.eks. produkter og processers cirkulære økonomi
 • CO2-belastning fra f.eks. industri, transport, landbrug og kommuner
 • Forbrugsmønstre og diagnosticering af problemstillinger

Vi tilbyder også en række ydelser, der tager udgangspunkt i kortlægninger:

 • Energisyn
 • Screeningslister med optimeringspotentialer
 • Energi- og klimaregnskaber
 • Fremskrivning og scenariemodellering (eks. til DK2020)
 • Grønt regnskab
 • Rapportering til platforme som:
  Science Based Targets (SBTi)
  – CDP
  – Global Covenant of Mayors
  Klimakommuner DK2020 (DN).

Kortlægningerne gennemføres på mange niveauer, f.eks. produkt-, virksomheds-, kommunalt, regionalt, nationalt eller internationalt niveau. De kan tage form af øjebliksbilleder, dynamiske billeder og beregnings- eller rapporteringsværktøjer.

Med afsæt i kortlægningerne kan vi udarbejde forslag til strategier og optimeringsprojekter.

Hvorfor vælge Viegand Maagøe?

Viegand Maagøe er specialister i energi- og miljøkortlægning, CO2-regnskaber og behandling af store mængder af data.

 • Erfaring
  Vi har mange års praktisk erfaring fra arbejde med myndigheder og virksomheder. Vores specialister har en unik ekspertise i produkter, bygninger og industri og bred erfaring fra sektorer som transport, landbrug og affald.
 • Komplekse processer bliver overskuelige
  Vi kan gennemskue komplekse processer og gøre dem håndterbare for den efterfølgende optimeringsproces.
 • Vi finder de manglende brikker
  Når vi kortlægger, bruger vi altid flere kilder. Sådan sikrer vi det komplette billede og en høj kvalitet, hvor tilgængelige data udnyttes optimalt.
 • Stærkt netværk
  Vi har gennem mange projekter tæt kontakt med offentlige myndigheder, vidensinstitutioner og dataleverandører som fx Energistyrelsen, DTU, Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), SKAT, DSB m.fl.
 • Klar kommunikation
  Vi sætter en ære i at levere klar tale og formidle komplekse budskaber på brugernes præmisser. Altid i samarbejde med vores kommunikationseksperter.
Kristian Madsen

Kristian Madsen er specialist i klimaforandringer og har stor erfaring med CO2– og klimaregnskaber.

Mobil: +45 93 88 25 47

Fridolin Müller Holm

Fridolin Müller Holm er civilingeniør med speciale i termiske energisystemer og rådgiver bl.a. industrivirksomheder i energioptimering.

Mobil: +45 31 75 17 14

Det kan I opnå med kortlægninger

Med vores hjælp kan I f.eks.:

 • Få overblik over energi- og ressourceforbrug og CO2-belastning
 • Få viden og indsigter til at udarbejde strategier og handlingsplaner
 • Spare penge med lavere energiudgifter
 • Synliggøre afhængigheder, problemstillinger og optimeringsmuligheder
 • Reducere energiforbrug eller CO2-udledning på den mest effektive måde.
Data og analyser
CO2-regnskab der kan reducere CO2-udledninger

CO2-regnskab der kan reducere udledninger

Viegand Maagøe har udarbejdet Hørsholms CO2-regnskab og udarbejdet et katalog over indsatser, der kan reducere CO2-udledningerne.

Læs om casen