rådgivning om lovgivning

Få den bedste rådgivning om lovgivning – og det bedste ud af loven

Lovkrav til produkter, bygninger og virksomheder skåner miljø og klima og sikrer lige konkurrencevilkår og store samfundsøkonomiske gevinster. For virksomheder er der økonomiske gevinster og sikkerhed i at få styr på de lovmæssige forhold.

Vi tilbyder rådgivning om lovgivning til både virksomheder og myndigheder:

Rådgivning for virksomheder og interessenter

 • Skatte- og afgiftsmæssige forhold
 • Varmeforsyningslovgivning
 • Lovgivning på bygningsområdet
 • Public Affairs og strategi for deltagelse i lovgivningsprocesser
 • EU-regler (ecodesign, energimærkning, miljømærkning mv.)
 • Standardisering og certificering.

For myndigheder og andre

 • Ekspertvurdering af forslag til ny miljø- og energilovgivning
 • Analyser af muligheder for ny lovgivning
 • Evaluering af eksisterende lovgivning
 • Vurderinger af effekter af lovgivning herunder scenarieanalyser
 • Tilsyn og kontrol med overholdelse af lovgivning
 • Kommunikation om lovgivning til virksomheder, borgere mv.
 • Markedsanalyser og dialog med aktører
 • Bistand til forhandlinger og høringer
 • Interessent involvering.

Hvorfor vælge Viegand Maagøe?

Kombinationen af stor teknisk indsigt og mangeårig erfaring med energi- og miljøregulering gør Viegand Maagøe til en stærk samarbejdspartner på lovgivningsområdet.

 • Erfaring
  Dybdegående kendskab til danske og europæiske lovkrav på energi- og miljøområder og mange års erfaring i samarbejde med myndigheder og virksomheder.
 • Unikke kompetencer
  Stærke specialister i regulering/lovgivning som kan kombinere denne viden med teknisk indsigt og forståelse for økonomiske og miljømæssige konsekvenser.
 • Kom hele vejen rundt
  Vi er eksperter i de nørdede nuancer i specifikke lovkrav og standarder. Samtidig kan vi vurdere effekter af lovgivning og kommunikere klart med inddragelse af relevante interessenter. Vi tænker på helheden, så kunden får de bedste løsninger.
Annette Gydesen

Annete Gydesen er civilingeniør med mere end 20 års erfaring i at rådgive myndigheder og virksomheder i energi- og miljøregulering.

Mobil: +45 31 75 17 06

Fridolin Müller Holm

Fridolin Müller Holm er civilingeniør og rådgiver virksomheder i Danmark og udlandet om lovgivning inden for industri og energi.

Mobil: +45 31 75 17 14

Det kan I opnå

Med vores hjælp kan I f.eks.:

 • Få afklaring og sikkerhed om lovforhold, som er afgørende for projektbeslutninger
 • Bruge ny lovgivning til fordel for jeres virksomhed
 • Skabe balance mellem miljø og økonomi i regulering
 • Skabe grøn omstilling gennem god lovgivning
 • Skabe godt samarbejde med interessenter om implementering af lovgivning
 • Sikre et solidt og gennemsigtigt grundlag for lovkrav til produkter og virksomheder
 • Sikre bedre overholdelse af love og regler.

Se eksempler på projekter

Tilsyn med ecodesign og energimærkning

Energistyrelsen

Strategi

Krav om energimærker og ecodesign

EU-Kommissionen

Data og analyser

Ny målerstruktur til kraftvarmeværk

VEKS

Køge Kraftværk VEKS energi
Data og analyser

Lovgivning sikrer bæredygtige elbiler

EU-Kommissionen

elbiler lovgivning batteri
Data og analyser