Adfærdskampagne energibesparelse nudging adfærdskampagne energivaner

Adfærdskampagne giver børn gode energivaner

Kunde: Kolding Kommune

Hvordan lærer man børn om energibesparelse? Gennem effektfuld adfærdspåvirkning, der gør det til en leg at spare på vand, varme, lys og elektricitet.

Viegand Maagøe har i samarbejde med Kolding Kommune udviklet en adfærdskampagne målrettet daginstitutioner. Gennem historiefortælling, aktiviteter og teori lærer børnene om energi – hvad det er, hvor den kommer fra, og hvordan man sparer på den.

Sådan løste vi opgaven

Med kernekompetencer i at gøre kompleks viden letforståelig og handlingsorienteret, udarbejdede vi et kampagnekoncept, som gjorde energibesparelse til et pædagogisk fokusområde i Kolding Kommunes daginstitutioner. Målet var at skabe konkrete adfærdsændringer hos både børn, pædagoger og forældre.

Kampagnen kørte i tre parallelle forløb:

 • Forløb målrettet børn
  – Bog om Energiagent Snif
  – “Energiagent”-kasketter
  – Spil og aktiviteter
 • Forløb målrettet pædagoger
  – Kampagnemanual
  – Natrunderinger
  – Energirådsmøder
 • Forløb målrettet omverdenen
  – Brev til forældre
  – PR i lokale medier

Alle forløb og materialer er samlet under konceptet ”Energibesparelse i børnehøjde”.

Kunde: Kolding Kommune

Kontraktperiode: 2017 - 2018

Kampagnematerialerne blev udviklet i tæt samarbejde mellem en pædagog, en nudgingekspert, kommunikationsfolk og energifaglige eksperter. Det sikrer, at kampagnematerialet har et pædagogisk afsæt, beror på nudgingbaserede principper og hviler på et solidt energifagligt grundlag.

På jagt efter spildt energi

Ved at uddanne børnene til energiagenter, som hjælper maskotten Snif med at opsnuse og stoppe energispild, engageres børnene til at tage aktiv del i energibesparelse.

Resultater

Viegand Maagøe udviklede selve kampagnekonceptet og det visuelle udtryk til alle kampagnens dele – herunder maskotten Energiagent Snif.

Derudover leverede vi natrunderinger, en introduktion til nudgingprincipperne og pressemeddelelser til lokale medier.

Kampagnen resulterede i øget opmærksomhed på energibesparelse hos både børn, pædagoger og forældre.

Presseindsatsen resulterede i flere pressehistorier med borgmestercitater og fokus på Kolding som en klima- og energibevidst kommune.

 

Verdensmålene

Projektet bidrager til FN’s Verdensmål:

SDG 13 ‘Klimaindsats’
Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Kontakt

Vil du høre mere om projektet, og hvad vi kan gøre for dig?

Annemette Terp-Nielsen

Juniorrådgiver, Kommunikation og PR, Cand. Soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse

Mobil: +45 31 75 17 38