Byvarme E.ON

Byvarme skal lune landsbyer med fremtidssikret og billig varmeløsning

Kunde: E.ON

E.ON havde et ønske om at få bredt lokal fjernvarme ud til mindre bysamfund, der ikke kan komme på det store transmissionsnet. I dag er en stribe byer langt i udrulningen af konceptet Byvarme, og Viegand Maagøe har været en aktiv medspiller for E.ON fra begyndelsen.

Sådan løser vi opgaven

Kort fortalt er Byvarme et lokalt fjernvarmeanlæg og fjernvarmenet, som byens egne borgere ejer og styrer gennem et a.m.b.a. Det er en løsning for mindre bysamfund, der ønsker en mindre klimabelastende, men kollektiv og billig varmeløsning.

E.ON hjælper med at løbe projektet i gang, og når anlægget er klar og leverer varme, står E.ON for driften i en 10-årig periode.

Konceptet hedder Byvarme, og med et tværfagligt team har Viegand Maagøe fra begyndelsen bistået E.ON med alt fra konceptudvikling, borgerkontakt, kommunikation og gennemgående eksekvering.

Vi står bl.a. for:

  • Tværfaglig projektledelse af tekniske, økonomiske og kommunikative aspekter
  • Udvikling af forretningskoncept for E.ON og Byvarme-byerne
  • Støtte i etableringen af lokale andelsselskaber
  • Teknisk-økonomisk vurdering af fjernvarmeløsningen overordnet og for den enkelte by
  • Udvikling af indhold til brugervenligt site om Byvarme
  • Informationsmaterialer til brug ved bl.a. borgermøder
  • Sparring med lokale borgergrupper om alt fra kommunikationsstrategi til teknik

Viegand Maagøe løser løbende opgaver på Byvarme-projektet alt efter behov. Bl.a. ved at deltage på borgermøder, kommunikere med relevante kommuner og udarbejde projektforslag.

Kunde: E.ON

Kontraktperiode: 2022 - fortsat

Resultatet

Byvarme-projektet udvikler sig konstant, men på et år er meget sket. Ni byer er i øjeblikket på forskellige stadier i rejsen mod at få Byvarme udrullet, og flere overvejer at gå i gang. Nogle byer er i gang med at lave projektforslag eller har allerede indsendt det til kommunen, mens andre er ved at skaffe den nødvendige tilslutning fra lokalsamfundet.

På alle niveauer hjælper Viegand Maagøe E.ON og de lokale ildsjæle med at komme videre i arbejdet med at fremtidssikre varmeforsyningen i små sjællandske bysamfund.

Forventningen er, at den første by inden for kort tid kan lune sig ved lokal fjernvarme i form af Byvarme.

Byer med Byvarme

Vi har fået den helt rigtige partner til Byvarme-projektet. Viegand Maagøe bidrager ikke “kun” med teknisk viden, kommunikation, politisk tæft og projektstyring – men også med en tydelig passion. Det kan virkelig mærkes.

E.ON

Proces ved etablering af Byvarme

Proces ved etableringa af Byvarme

Læs mere om Byvarme på eon.dk

Vil du høre mere om projektet? Kontakt Anders Richter Lindén.

anders richter Linden

Anders Richter Lindén

Seniorprojektleder, Civilingeniør

Mobil: +45 31 24 78 13