Væsentlighedsanalysen giver overblik

Systematikken for den dobbeltrettede væsentlighedsanalyse er beskrevet i EU’s direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD), og de tilhørende standarder (ESRS). Væsentlighedsanalysen inddrager interessenter i hele værdikæden, og giver overblik over, hvilke ESG-temaer der er mest relevante for jeres virksomhed.

Resultatet af væsentlighedsanalysen hjælper jer med at prioritere, ud fra 2 perspektiver:

  1. Finansiel væsentlighed (financial materiality), dvs. risici og muligheder for virksomhedens økonomi.
  2. Påvirkningsmæssig væsentlighed (impact materiality), dvs. virksomhedens påvirkning på det omkringliggende samfund og miljø.

De ESG-emner, der er væsentlige set fra begge perspektiver, falder under betegnelsen ”dobbelt væsentlige”. Det vil typisk være dem, man skal rapportere på, hvis man er underlagt CSRD. Men selv hvis I ikke er underlagt reglerne, kan en light-version af analysen skabe stor værdi i forhold til at prioritere ESG-indsatsen og forberede sig på kommende krav fra kunder.

Vælg niveau

En væsentlighedsanalyse kan foretages på 2 niveauer: Compliance eller værdiskabelse.

  • Compliance
    For virksomheder, der er underlagt CSRD, og dermed skal gennemføre en væsentlighedsanalyse af alle ESG-temaer beskrevet i ESRS.
  • Værdiskabelse
    En mindre omfattende væsentlighedsanalyse af ESG-temaer anbefales små og mellemstore virksomheder, der vil forberede sig på krav fra kunder og prioritere deres ESG-indsats på et oplyst grundlag.

Processen

Væsentlighedsanalyse proces

 

Hvis du vil høre mere om ESG eller væsentlighedsanalyse kan du kontakte Bjarne Bach.

Bjarne Bach Viegand Maagøe

Bjarne Bach

Partner, Chef for Ledelse og Strategi

Mobil: +45 51 89 28 07